НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ИАГ изготви указания за таксацията на дивеча за 2020 г.

Изпълнителната агенция по горите изготви указания за въвеждане на данни за пролетната таксация, без ловните дружини да извършват традиционното пролетно преброяване на терен. Указанията са във връзка с решение от 13.03.2020 г. на парламента за въвеждане на извънредно положение в страната, с цел ограничаване разпространението на коронавируса (COVID-19), с което беше отложена таксацията на дивеча.

В срок до 31.03.2020 г. стопанисващите дивеча, които до 14.03.2020 г. са провели своите пролетни таксации, попълват в електронен вид в информационната система на ИАГ получените резултати. Стопанисващите дивеча, които до същата дата не са провели преброяване на дивеча е необходимо при оформянето на таксацията на едрия, дребния дивеч и хищниците да вземат предвид целогодишните наблюдения, както и резултатите от ловните излети, а при дивата свиня и отпада от АЧС.

След 31.03.2020 г. корекции на таксацията и проектоплановете за ползване, ще могат да се правят само по време на съгласуването със служители на НЛРС-СЛРБ в срок до 10.04.2020 г.

Вижте пълния текст на писмото по-долу.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ