ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Състоя се Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

събрание

На 17 септември в Парк-хотел „Москва“ в столицата се проведе Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Форумът започна с посрещане знамето на Националната организация и изпълнение на Химна на ловците. За председател на събранието бе избран Христо Ковачев.

събрание

169 делегати решиха НЛРС–СЛРБ да кандидатства за членство в Световния съюз за защита на природата (IUCN), като по този начин ще получи международно признат статут на природозащитна организация с решаващо влияние върху процесите по опазването на природата и биоразнообразието в Източна Европа и вземането на решения в тези области. Председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев изнесе доклад за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ за 2019 г., в който внимателно анализира състоянието на дивечовите запаси и ползването на дивеча през 2019 г.

 

Тържество за годишнините на сп. “Лов и риболов” и Софийското ловно дружество

Приети бяха отчетите за дейността и финансовото състояние на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ и на фирма “Сокол – БЛРС” ЕООД за миналата година, отчетът на Контролния съвет на Националната организация. Утвърден бе бюджетът на УС на НЛРС–СЛРБ за 2020 г. и определен размера на отчисления членски внос за 2021 г., който остава непроменен.

Делегатите констатираха отпадането на Тодор Върбанов и проф. Нино Нинов от състава на  УС на НЛРС–СЛРБ.

По време на заседанието инж. Васил Василев уведоми делегатите, че е провел среща с министър-председателя на Република България Бойко Борисов, за каквато НЛРС-СЛРБ настоява още от февруари. Разговорът се е състоял рано сутринта преди Общото събрание и на него инж. Василев е запознал премиера с актуални проблеми в сектор „Ловно стопанство“.

събрание

Той отново е настоял във връзка с върлуващото заболяване Африканска чума по свинете (АЧС) държавата да се откаже от вноската за стопанисване на дивеча и тя да остава в ловно-рибарските сдружения, които търпят големи загуби при продължаващата липса на целево финансиране на дейности срещу заболяването по дивите свине през държавния бюджет. В разговора са били засегнати проблеми, създавани от Закона за лова и опазването на дивеча и Правилника за приложението му, както и от Общата селскостопанска политика на ЕС, която води до загуба на местообитания за дребния дивеч. Инж. Василев е илюстрирал пораженията, нанасяни от интензивното и монокултурно земеделие, с критично ниските нива, които са достигнали запасите от див заек (през 2019 г. ловците са ползвали едва 5000 екземпляра).

От страна на председателя на НЛРС-СЛРБ е бил поставен и въпросът за „дерибействането на фигури от политическа партия ГЕРБ“ при определяне на ловностопанските територии на дружини и сдружения, както и намеса в работата на сдружения”. А от страна на министър-председателя е бил получен отговор, че изнесените факти ще бъдат проверени, а поставените проблеми – проучени.

Пред делегатите на Общото събрание инж. Василев още един път констатира, че с обезщетяването на стопаните на питомни свинe кризата с АЧС е изчезнала от дневния ред на обществото, но тези които продължават да търпят огромни загуби са именно ловните стопани, в това число и ловно-рибарските сдружения – те не само не получават компенсации, но и трябва да финансират задължителни дейности по превенция на заболяването от собствените си бюджети.

По време на Общото събрание бе дискутирано продължаващото разпространение на АЧС, което вече почти изцяло лишава дружините от някои области на страната от възможността да ловуват групово този дивеч. Повдигнат бе въпросът – дали е възможно фирма „Сокол-БЛРС“ да започне отглеждането на приплоди на диви свине за разселване в обездивечените райони, както и дали може разходите по транспорта на разселвания пернат дивеч да бъдат поети от Националната програма за разселване на дивеч – въпроси, които ще бъдат разгледани на бъдещо заседание на комисията по „Ловно стопанство“ към УС на НЛРС-СЛРБ.

Васил Василев подробно запозна Общото събрание и със забраната на Европейската комисия за използване на оловни боеприпаси във влажните зони и възможностите за нейното ограничаване поради множество несъвършенства в текстовете на приетия регламент, които го правят почти неприложим. Също така настойчиво обърна внимание на делегатите върху евентуални ограничения на лова гургулица у нас, които е възможно да бъдат наложени от Брюксел, и в тази връзка апелира за коректна отчетност от ловците при ползването на вида, тъй като само на базата на достоверни данни те могат да защитят правото си на този вид лов.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ