ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проф. Нино Нинов на 75 години – Честит рожден ден, професоре!

нинов

Успешните хора никога не спират, те са отворени към новото, иновациите, предизвикателствата, но остават верни на идеите, веруюто си, на поставените цели, на мечтите си. А проф. Нинов е успял във всичките си начинания, вложил е много труд през годините, отдадени  на творческа, научноизследователска, преподавателска, ръководна и ловна дейност. Години на мъдрост, радости и тревоги! Години, в които успелият човек е дал много повече, отколкото е получил, но това е привилегия на щедрите, хората с изключителни възможности, на които времето трудно им стига. 

Бъдете здрав, професоре, и не спирайте да откривате нови призвикателства, нови хоризонти за изява и творчески постижения!

***

 Професор Нино Нинов е роден на 26.02.1946 г. в с. Ракево, Врачанско. Завършва средно образование в Строителния техникум в гр. Плевен (1960 – 1965) специалност „Строителство и архитектура”, а висше – през 1970 г. във Висшия лесотехнически институт (ВЛТИ) – София, специалност „Горско стопанство”. След отбиването на военната си служба през 1972 г. започва работа във ВЛТИ като асистент по ловно стопанство. През 1984 г. е избран за доцент, а през 2004 г. за професор по ловно стопанство.

През 1980 г. защитава научна степен „кандидат на селскостопанските науки” (сега „доктор”) на тема „Проучвания върху резултатите от аклиматизацията на семиреченския фазан (Phasianus colchicus mongolicus Brandt) в Северна България”.

През 2002 г. защитава научна степен „доктор на селскостопанските науки” (сега „доктор на науките”) на тема „Популационно-морфологична и екологична характеристика на елена лопатар (Dama dama L., 1758) в България във връзка с неговото стопанисване”.

Публикувал е над 100 научни и научно-популярни публикации в български и международни издания. Самостоятелно и в съавторство е публикувал 6 учебника и 16 книги.

В периода 1986-1988 г. е декан на Факултета по горско стопанство и озеленяване. От 1995 до 2003 г. е ръководител на катедра „Ловно стопанство”. Проф. Нинов е избран от Общото събрание на ЛТУ за ректор на Университета за мандатите от 2003 до 2007 г. и от 2007 до 2011 г.

От многобройните му обществени дейности се открояват председателството и зам.-председателството на Сьюза на ловците и риболовците в България (зам.-председател на БЛРС 1988-1992; председател на БЛРС/СЛРБ, 1992-2000), експертната дейност в Съвета за висше образование (1984-1986), членството в Управителния съвет на Селскостопанска академия (2007-2011).

Проф. Нинов е заемал  отговорни длъжности в Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Бил е първи вицепрезидент (1999-2005) и президент (2005-2013)  на Международната комисия „Изложби и трофеи” В периода 2000 – 2002 г. проф. Нинов е председател на Ловната асоциация на балканските страни.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ