ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проведе се регионална среща на сдруженията от Северозапада с ръководството на Съюза

среща монтана

Ловно-рибарско сдружение “Огоста” – Монтана бе домакин на среща между ловно-рибарските сдружения от региона и председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев. Тя се проведе в базата на сдружението на язовир „Долна вода”. Срещата започна с кратко резюме на епизоотичната обстановка в страната. Основна тема на разговора бе Африканската чума по свинете и тежките последствия от нея. Ловният специалист на сдружението в Монтана Александър Георгиев сподели, че планът за отстрел е изпълнен едва на 60%, въпреки че е бил занижен.

“Имаме сериозен проблем с популацията на дива свиня. Предстоящият сезон ще е катастрофален. Има дружинки, които не са срещали диви свине през последната кампания” – заключи той.

Ловният специалист на ЛРС–Чупрене Владислав Антонов добави: „Откривахме много умрели животни. Някои разложени. Имахме и отстреляни диви свине, дадохме проби, от които имаше много положителни, но и такива, които имаха симптоми на АЧС като уголемен далак, но пробите се оказаха отрицателни.“

На местно ниво са проведени и много срещи относно важността от даването на проби за изследване. Стоян Ангелов от ЛРС-Берковица сподели, че ще е добре всички проби за АЧС да се качват на сайта на Българската агенция по безопасност на храните и достъпът да бъде свободен.

Като сериозен проблем по време на регионалната среща бе определен натискът върху дивеча от страна на земеделците.

“Големите земеделски производите ни смазват тотално! Преди, когато излизахме на лов, сме виждали по 10-15 заека, сега не се виждат никакви”- заключи Александър Георгиев. Ловците отдават лошото състояние на популациите на дребния дивеч на пръскането с пестициди. Те полагат грижи за възстановяването им, като разселват диви зайци и фазани по Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ, но усилията им не дават необходимия ефект. Добър пример е ловно-рибарското сдружение в Бяла Слатина, което е разселило над 300 заека за 2020 г. Друга от мерките, които са предприели от сдружението, е решението да не ловуват на този вид дивеч.

Проблемът с бракониерството беше посочен като основен и изключително важен за решаване. На регионалната среща представителите на ловно-рибарските сдружения изразиха притеснение, че все по-често се натъкват на бракониерски набези. Според тях незаконно ловуващите са добре оборудвани, с термовизьори, супресори и т.н., което усложнява залавянето им. Инж. Василев обясни на ловците какви са стъпките за справяне с проблема и законодателните промени, които трябва да се направят.

Друг важен акцент беше поставен върху регулирането на популациите на хищници и по-специално на чакалите.

Председателят на ЛРС-Монтана Борис Цветков засегна темата за таксите за лов, от които 30% отиват директно в държавния бюджет. Неговото мнение се припокрива с предложението на Националната организация тези средства да бъдат използвани за развитие на ловното стопанство, а не да отиват за други цели. Това е един от ангажиментите, които НЛРС-СЛРБ предлага на всички политически партии да поемат по време на всяка среща с тях, организирани преди парламентарните избори.

НЛРС-СЛРБ кани всички политически партии на срещи за обсъждане проблемите в сектора

Председателят на Съюза запозна сдруженията от Северозапада с всички теми, които ще бъдат дискутирани с кандидатите за народни представители от различните политически сили:

1 .Законодателна инициатива за извърш­ване на адекватни промени в действащата нормативна уредба, регламентираща лов­ностопанската дейност, като:

•управление на ловното стопанство;

•организация на ловната площ;

•стопанисване на дивеча;

•превенция, ограничаване и ликвидира­не на заболявания при дивеча;

•обезщетения за щети, нанесени от ди­веча и на дивеча;

•борба с бракониерството.

2. Последователни политики от законода­телната и изпълнителната власт за предо­твратяване загубата на биоразнообразие и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони на страната;

3. Заявяване на категорична подкрепа от законодателната и изпълнителната вла­сти срещуй европейски инициативи, оказ­ващи пряко негативно влияние върху лов­ностопанската и риболовната дейности в България:

•оловото в мунициите и риболовните принадлежности;

•мораториум върху лова на гургулицата;

•европейските директиви за птиците и местообитанията;

•обявяване на строго защитени зони върху 10% от територията на Европейския съюз.

4. Решаване на проблема с увеличаваща­та се популация на хищниците в земедел­ските земи

5. Законодателна инициатива и приемане на Закон за любителския риболов

В края на срещата всички присъстващи поздравиха Монтанското ловно-рибарско сдружение за работата му с деца чрез инициативата “Синьо лято”.

Регионалните срещи с ловно-рибарските сдружения от страната продължават!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ