ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Съюзът помага на болни другари

нлрс-слрб помага

Членовете на УС на НЛРС-СЛРБ решиха да помогнат финансово на двама болни другари. 5000 лв. е гласуваната финансова подкрепа за кампанията за събиране на средства за лечението на Господин Калоянов, специалист по лова в ЛРС-Кърджали. Тези средства ще бъдат достатъчни да се събере окончателната сума от 60 хил. лв., необходими за операцията на нашия колега. Господин Калоянов сподели:

„Благодаря на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ за гласуваните средства, необ­ходими за лечението ми. Благодаря на председателя инж. Васил Василев, както той, така и цялото ръководство ми подадоха ръка в този тежък момент за мен и семейство­то ми. Включиха се в кампанията за набиране на средства, които са необходими за трансплантация на бъбрек. Благодаря на всички ловци и ловно-рибарски сдружения от цялата страна, които преведоха пари по сметката. Още веднъж се убедих, че ловците са хора с широки сърца, съпричастни към болките на другите и винаги са готови да помогнат.“

С 1500 лв. УС подкрепи Спас Спасов, дългогодишен кореспондент на съюзните изда­ния от гр. Пазарджик, за да не прекъсва болничните процедури и да се справи успешно с тежко заболяване.

„Благодаря на УС на Националната ловно-рибарска организация за финансовата по­мощ, освен това искам да благодаря и на ловно-рибарско сдружение „Сокол-1893“ в Пазарджик и колегите, които събраха 2020 лв., с която също ме подпомогнаха. Това още веднъж показва пределите на широката ловна душа и другарството в нашата организа­ция”, благодари Спас Спасов.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ