ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ВМРО декларираха воля за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ по проблемите на ловно-рибарската общност

вмро

Ръководството на Национално­то ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” разговаря с кандидати за народни представители от ВМРО в централата на Съюза. Това е втората от поредицата срещи, които се състоят преди парламентарните избори по предложение на Националната организация, за да запознае всички политически партии с проблемите на ловното и риболовното стопанство.

вмро

В срещата участва заместник-председателят на ВМРО Милен Михов, народен представител от Велико Търново и кандидат за нов мандат, както и колегите му от Силистра и от Петрич Александър Сабанов и Стоян Божинов. Председателят на Нацио­налната организация инж. Васил Василев и главният се­кретар Даниел Тошков запоз­наха гостите си с историята и обществената роля на Съюза.

БСП подписаха Меморандума за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ

Дискутирани бяха законодателни инициативи за извърш­ване на адекватни промени в действащата нормативна уредба, регламентираща ловностопанската дейност и в частност организация на ловната площ, стопанисването на дивеча, превенцията, ограничаването и ликвидира­нето на опасни заболявания при дивеча, обезщетенията за щети, нанесени от ди­веча и на дивеча.

На кандидатите за дипутати бе предложено да поемат ангажимент за провеждане на последователни политики от законода­телната и изпълнителната власт за предо­твратяване загубата на биоразнообразие и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони на страната. Те бяха запознати и с европейски инициативи, оказ­ващи пряко негативно влияние върху ловностопанската и риболовната дейност в България като предлаганата забраната на оловото в мунициите и риболовните принадлежности, възможният мораториум върху лова на гургулицата, както и намерението на ЕК обяви строго защитени зони върху 10% от територията на Европейския съюз.

Обсъдени бяха адекватно решаване на проблема с увеличаваща­та се популация на хищниците в земедел­ските земи и законодателна инициатива и приемане на Закон за любителския риболов.

вмро

„Убеден съм, че за да просперира ловното стопанство и ловния спорт в нашата страна, трябва да има единомислие сред заинтересованите страни – каза Александър Сабанов. –  Като член на Комисията по земеделието и храните към Народно събрание аз съм единственият народен представител, които е внасял предложения за промени в ЗЛОД. Надявам се, че в следващия парламент ще има повече депутати, които ще имат отношение към родната природа и лова, като дейност, която съдейства за нейното опазване. Готови сме да подкрепяме НЛРС-СЛРБ чрез законодателни инициативи, така както сме го правили през последните четири години”.

Бракониерството – този ос­новен проблем за всяка една ловна общност, която спазва законността в държавата и из­повядва ценностите на лова, също бе тема на дискусията. Статистиката сочи, че едва половината от наказателните постановления за бракониер­ство влизат в сила. От тях събираемостта на взе­манията е едва 18%.

„Нужни са промени в Наказателния кодекс, чрез които да се стигне до ефективни присъди и така правната рамка да създава респект у нарушителите – категоричен бе инж. Василев. – Досега основният мотив бракониерите да не се преследват с наказателна отговорност е изтъкваната от прокуратурата ниската обществена опасност на техните деяния, като причина за това е неосъзнаването на факта, че престъпленията срещу дивата природа са престъпления срещу цялото общество, засягат всеки гражданин на страната.”

Категорична подкрепа срещу европейски инициативи, с пряко отрицателно въздействие върху лов­ната и риболовната дейност бе изказана от зам.-председателя на ВМРО Милен Михов.

вмро

„Неразумното пренасяне на европейските директиви в законодателството ние проблем, с който нашата партия се занимава отдавна. Ловът в Западна Европа винаги е бил привилегия, а не спорт за всички. В България ловът е част от традициите в обществото и не може норми от там да бъдат директно транспонирани у нас. Мисля, че с общи усилия, с наша подкрепа и с обществен натиск проблемът с такива регламенти може да бъде решен и да бъдат защитени нашите интереси.”

В края на срещата Милен Михов и Александър Сабанов подписаха Меморандума за сътрудничество с Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ по проблемите на ловното стопанство и любителския риболов.

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ