140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ГЕРБ подкрепиха нуждата от промени в ловното законодателство

среща герб

На 23 март в сградата на НЛРС-СЛРБ в столицата се проведе среща на ръководството на Национално­то ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” с кандидати за народни представители от  Политическа партия ГЕРБ. Срещите са  по инициатива на Националната организация и се провеждат преди парламентарните избори на 4 април с представители от различните политически сили, като целта е кандидатите за народни представители да бъдат запознати с проблемите на ловното стопанство и любителския риболов.

среща герб

В срещата участваха Младен Маринов, Иван Янкулов от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС за София-област, Александър Иванов от 23-ти и Светослав Тодоров от 25-ти избирателен район в София.

Председателят на Националната организация инж. Васил Василев запозна кандидатите за народни представители с позицията на УС на СЛРБ за необходимостта от  извършване на адекватни промeни в действащата нормативна уредба, регламентираща ловностопанската дейност, каквито са  управлението на ловното стопанство, организацията на ловната площ и стопанисването на дивеча. Дискутирани бяха още въпроси  на превенцията, ограничаването и ликвидиране на заболявания при дивеча, наболелият проблем с обезщетенията за щети нанесени от дивеча и на дивеча, борбата с бракониерството, нуждата от нов закон за любителския риболов.

И СДС подкрепи ловната общност за ключови промени в законодателството

„Да, вие сте най-голямата неправителствена организация и имате голяма дисциплина, експертиза и добро структуриране по места”, заяви бившият вътрешен министър Младен Маринов, който води листата на коалиция „ГЕРБ – СДС” в 25 МИР. Той призна, че като вътрешен министър в редица случаи е разчитал на съдействие от ловни дружинки по места. Маринов се съгласи се, че трябва да се пристъпи към нов закон за лова, но с уговорката за оптимално постигане на тънкия баланс на всички интереси в сектора. Категоричната си подкрепа той обяви по отношение на необходимостта от отделен закон за любителския риболов, който да го разграничава  от стопанския риболов и производството на аквакултури.

среща герб

Потърсено бе съдействие за реализиране на последователни политики от законодателната и изпълнителната власт за предотвратяване загубата на биоразнообразие и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони на страната. Поискана бе подкрепа срещу европейски инициативи, оказващи пряко негативно влияние върху ловностопанската и риболовната дейности в България, каквито са забраната на оловото в мунициите и риболовните принадлежности, подготвяният мораториум върху лова на гургулицата, европейските директиви за птиците и местообитанията, намеренията за обявяване на строго защитени зони върху 10 % от територията на  Европейския съюз.

„Направихте изключително добър анализ, вие сте професионалистите и най-добре знаете какви са проблемите, свързани с лова, с природата и биоразнообразието. Сътрудничеството е задължително за нас”, подчерта Маринов.

среща герб

Борбата с бракониерите и хищниците приемам лично, обяви кандидатът за народен представител Иван Янкулов. Той определи себе си като „зелено мислещ човек”, който в последните години се занимава активно с ловно стопанство и декларира готовност за сътрудничество за промени в законодателната рамка, регулираща сектора.

„Доброто сътрудничество изисква поемането на конкретни ангажименти”, каза настоящият депутат и кандидат на следващ мандат от ПП ГЕРБ – Александър Иванов.

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ подписаха Меморандум за сътрудничество, с който се съгласиха да работят за решаване на проблемите в областта на ловното стопанство и любителския риболов.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ