140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

И СДС подкрепи ловната общност за ключови промени в законодателството

среща сдс

На 15 март в сградата на НЛРС-СЛРБ в столицата се проведе поредната среща на ръководството на Национално­то ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” с кандидати за народни представители от различните полически сили. Този път гостуваха кандидати и представители на Съюза на демократичните сили. Срещите са по инициатива на Националната ловна организация, за да бъдат запознати всички политически партии с проблемите на ловното стопанство и любителския риболов и за да бъде потърсено тяхното съдействие за належащи законодателни промени в двата сектора.

В срещата участваха лидерът на СДС Румен Христов, който е и водач на листата на коалиция „ГЕРБ – СДС” за 23 МИР в София, Виктор Гусев – кандидат за народен представител от същата листа и Теодор Петков, кмет на столичния район „Витоша” от СДС.

Председателят на Националната организация инж. Васил Василев запозна накратко гостите си с историята и ролята на най-старата и най-голяма неправителствена организация в България, обединяваща интересите на 138 ловни и ловно-рибарски сдружения и други 8 риболовни сдружения с общо 122 хил. членове. В последвалата дискусия по дълги години нерешавани въпроси в областта на ловното и риболовното стопанство се включиха и председателят на ЛРД „София-Юг” – Алеко Динев, зам. председателят на ЛРД „София-Запад” – Светослав Георгиев и главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков.

С кандидатите за народни представители бе обсъдена необходимостта от  извършване на адекватни промeни в действащата нормативна уредба, регламентираща ловностопанската дейност, каквито са  управлението на ловното стопанство, организацията на ловната площ, стопанисването на дивеча, превенция, ограничаване и ликвидиране на заболявания при дивеча, обезщетения за щети нанесени от дивеча и на дивеча, борба с бракониерството, както и нуждата от нов закон за любителския риболов.

„Това са въпроси от ключова важност, където трябва да се поставят здрави основи, върху които да се изграждат обществени отношения. Още повече, че те са свързани с управлението на изчерпаеми ресурси, какъвно е дивечът”, обобщи инж. Василев.

Състоя се среща на НЛРС-СЛРБ и ПП „Има такъв народ”

„Аз не съм ловец, но съм човек, който много обича животните”. Така представи себе си Румен Христов. Той даде дума, че ако в следващия парламент има възможност да влияе за необходимите промени в Закона за лова и опазване на дивеча, ще го стори и от чиста символика ще настоява той да бъде преименуван в Закон за опазване на дивеча и лова. „Нямаме никакво разминаване по ключови въпроси”, подчерта Христов и обеща, да подкрепи ловната общност по отношение на таксата за стопанисването на дивеч така, че тя да се използва целево, а не да потъва в общия държавен бюджет, както и, че категорично ще бъде на страната на ловната общност в борбата с бракониерството.

ВМРО декларираха воля за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ по проблемите на ловно-рибарската общност

„Нашата организация е създадена преди 130 години. Както в началото на века, така и сега ние сме хората, които обучаваме младите да боравят с оръжие. Ние не желаем да управляваме държавата, но ако държавата ни припознае като партньор, ще помагаме да се сложи ред, защото хората с оръжие трябва да се подчиняват на определен ред, да имат дисциплина, а ние това го правим повече от 100 години”. Така защити правото и отговорността на НЛРС–СЛРБ председателят на ЛРД „София-Юг” – Алеко Динев.

БСП подписаха Меморандума за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ

Потърсено бе съдействие за реализиране на последователни политики от законодателната и изпълнителната власт за предотвратяване загубата на биоразнообразие и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони на страната. „Не е лесен диалогът, особено със земеделците. Станаха много мощни, но това не означава че трябва да вдигнем ръце и да ги оставим да продължат с този много интензивен начин на стопанисване на земеделските площи и превръщането им в територия, в която нищо живо не може да съществува”. Така обощи позицията си по необходимостта от осигуряване на условия за устойчиво стопанисване на дивеча председателят на СДС Румен Христов.

От името на ловната общност инж. Василев поиска и подкрепа срещу европейски инициативи, оказващи пряко негативно влияние върху ловностопанската и риболовната дейности в България, каквито са забраната на оловото в мунициите и риболовните принадлежности, подготвяният мораториум върху лова на гургулицата, европейските директиви за птиците и местообитанията, намеренията за обявяване на строго защитени зони върху 10 % от територията на  Европейския съюз.

„За всички разумни предложения, които вие направихте днес, ще срещнете подкрепа”. Това обяви в края на дикусията кандидатът на народен представител Виктор Гусев, който подчерта, че е запален ловец от момента, когато е навършил 18-годишна възраст и ходи постоянно на лов в своята ловна дружинка.

„Когато знаеш какво искат партньорите, винаги е по-лесно. Подготвили сте много точно вашите искания, с повечето от които съм напълно съгласен. Всъщност, вие сте експертите и сте  свършили вашата работа, ние сме политиците и трябва да си свършим нашата, като намерим баланса между всички участинци в процеса”, обобщи Румен Христов.

Кандидатите за народни представители от СДС подписаха Меморандум за сътрудничество, с който се съгласяват да работят за решаване на проблемите в областта на ловното и риболовното стопанство. Единствената уговорка, която направиха е, че приемат с особено мнение точка 3 от Меморандума, която се отнася до решения, налагани от Европейската комисия.

ВИДЕО

Посетете нашата Фейсбук страница

ВИДЕО:

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ