НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

НЛРС-СЛРБ с писмо в подкрепа на Ловния съюз на Черна гора

Ловен съюз на черна гора

Във връзка с предложената от неправителствени организации пълна забрана на лова в Република Черна гора от Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” изпратихме писмо в подкрепа на Ловния съюз на Черна гора (Lovački Savez Crne Gore). Прилагаме пълния текст на писмото:

“Oт Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” сме изключително притеснени от предложеното въвеждане на 5 годишен мораториум върху лова в Република Черна хора.

Често допускана грешка е извършителите на бракониерски прояви да бъдат директно свързвани с ловците. Поставянето на двете понятия под общ знаменател в пълна степен разкрива неразбирането на ловната дейност. По същество ловците се явяват тази група от обществото, която бива най-силно засегната от действията на бракониерите и която наред с отговорните държавни институции е най-заинтересована от предотвратяването на такива прояви.

Ако се допусне пълен мораториум върху лова, мярката няма да спомогне за справяне с бракониерството, а дори напротив – ще има обратен ефект.

Такава мярка би имала много нежелани последици и би довела до социално-икономически и екологични щети и конфликти. Въпреки че въпросните НПО-та може и да не желаят да признаят това, ние сме убедени, че мерките не трябва да целят нанасяне на социално-икономически и екологични щети, а по-скоро да разгледат въпросния проблем. Предишни примери показват, че забраните на ловната дейност водят до увеличаване на конфликтите и незаконните убийства (бракониерства), както за пример могат да се дадат забраните касаещи лова в Албания, Румъния и Замбия. Освен това, както показват няколко научни изследвания, непризнаването на нуждите и интересите на местните общности поражда незаконни действия, като бракониерство или отравяне като форма на съпротива и протест срещу правителствени решения. От гледна точка на опазването на дивата фауна, ловът може да помогне за регулиране на популациите на дивите животни, да подпомогне усилията за опазване и поддържане здравето на животните, както и да финансира инициативи срещу бракониерството. В по-глобален мащаб ловните дейности играят важна роля за стимулиране на икономиката на селските райони и за запазване на земята като девствена територия, предотвратявайки нейното преобразуване в земеделска площ или такава за развитие на инфраструктура. Много хора също са зависими от лова, който осигурява съществена част от прехраната им.

Ловът е една от най-регулираните социални дейности в Европа, не само чрез законите за природата и лова, а и чрез културни практики, обичаи и правила, които са били разработвани в продължение на много десетилетия и дори векове в самите ловни общности. Основните защитници на тези правила, които продължават да гарантират устойчивостта на лова, са националните ловни организации и техните структури. Считаме, че ключът към устойчивия лов и опазването на природата е силна национална ловна организация, каквато е Ловният съюз на Черна гора(Lovački Savez Crne Gore), чрез който се възлага по-голяма отговорност и отчетност на ловците в страната.

CIC и FACE срещу предложената забрана на лова в Черна гора

Вземайки предвид гореизложеното, изразяваме пълна подкрепа към  Ловния съюз на Черна гора(Lovački Savez Crne Gore) и се обявяваме против налагането на мораториум върху лова в страната.


С уважение,
Васил Василев          
Председател на УС на
НЛРС-СЛРБ”

Писмо в подкрепа на ловната организация на Черна гора
Писмо в подкрепа на Ловния съюз на Черна гора (Lovački Savez Crne Gore)

Последвайте ни и във FACEBOOK!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ