ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проведе се регионална среща на сдруженията от Софийска област

среща софия област

На 2 март в сградата на НЛРС-СЛРБ в столицата се състоя регионална среща на ръководството на Националната организация с ловно-рибарските сдружения от Софийска област. В нея участваха представители на ЛРС-София-юг, ЛРС-София-запад, ЛРС-София-изток, ЛРС-София-север, ЛРС-Ботевград, ЛРС-Елени Пелин, ЛРС-Ихтиман, ЛРС-Самоков и ЛРС-Сливница.

Председателят на Съюза инж. Васил Василев очерта някои основни проблеми в работата на сдруженията от цялата страна в условията на извънредната обстановка заради Covid-19. Най-много дискусии предизвика фактът, че от отчетите на ловно-рибарските организации  ясно личат катастрофалните последствия от разпространението на Африканската чума по свинете и слабия отстрел на дива свиня през последния ловен сезон. Намаляващата популация от този вид дивеч, наличието на заболяването син език по преживните животни и птичия грип поставят пред безпрецедентна ситуация сдруженията, които трябва да се справят с необходимостта да осигурят ловни излети на дружините, за да не загубят членската си маса.

среща софия област

В дискусията ясно се очертаха приоритетите пред ловно-рибарските сдружени по отношение целенасоченото разселване на местен дребен дивеч, постигане на законодателни промени, които да ограничат бракониерството, щетите нанасяни на дребния дивеч и неговите местообитания от интензивното земеделие, незаконното използване на вредни за здравето на животни и хора препарати за растителна защита, безразборния дърводобив и др.

Пазарджик – Регионална среща на ръководството на НРЛС-СЛРБ със сдруженията

Експертът на НЛРС-СЛРБ Стилян Герасков запозна участниците в тази среща с инициативите на Европейската комисия за ограничаване лова на гургулица и забраната за използване на оловните боеприпаси на територията на страните от ЕС. Той ясно даде да се разбере, че промяна на срока за ловуване на водоплаващ дивеч заради климатичните промени е невъзможна, докато ловците не съберат достатъчно статистически данни, с които да докажат пред ЕС такава необходимост. Въпросът със събирането на данни бе засегнат от председателя на Националната организация, които призова сдруженията да сформират екипи от доброволци, които наред с неправителствените природозащитни организации да участват в мониторинга на прелетния дивеч, какъвто е Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, например. Вече е ясно на всички, че без солидни доказателства, базирани на статистиката, българските ловци трудно ще докажат, че управляват и ползват устойчиво запасите на прелетния дивеч.

Проведе се регионална среща на сдруженията от Северозапада с ръководството на Съюза

В заключение участниците в срещата бяха запознати с целта и съдържанието на срещите на ръководството на Съюза с кандидатите за депутати от различните политически сили. Срещи, чрез които се цели политиците да поемат конкретни ангажименти за решаване на редица проблеми пред ловното и риболовното стопанство и осведомени чрез съюзните медии за това гласоподавателите на могат да направят своя информиран избор.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ