140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Състоя се среща на НЛРС-СЛРБ и ПП „Има такъв народ”

Има такъв народ

В сградата на НЛРС-СЛРБ в столицата ръководството на Национално­то ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” разговаря с кандидати за народни представители от ПП „Има такъв народ”. Това е третата от поредицата срещи, които се състоят преди парламентарните избори по предложение на Националната организация, за да запознае всички политически партии с проблемите на ловното и риболовното стопанство.

В срещата участваха Пламен Абровски, Петър Петров и Данаил Найденов, които са членове на експертната група по земеделие и гори към ПП „Има такъв народ”. Г-н Абровски е и водач на кандидатската листа на партията в Монтана, а г-н Найденов е кандидат за народен представител в Плевен и Шумен. Главният се­кретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков и експертът в Националната организация Стилян Герасков дискутираха с гостите си необходимостта от  извършване на адекватни промeни в действащата нормативна уредба, регламентираща ловностопанската дейност, каквито са  управлението на ловното стопанство, организацията на ловната площ, стопанисването на дивеча, превенция, ограничаване и ликвидиране на заболявания при дивеча, обезщетения за щети нанесени от дивеча и на дивеча, борба с бракониерството, нуждата от нов закон за любителския риболов.

Има такъв народ

Потърсено бе съдействие за реализиране на последователни политики от законодателната и изпълнителната власт за предотвратяване загубата на биоразнообразие и разрушаването на местообитанията в селскостопанските райони на страната. Поискана бе подкрепа срещу европейски инициативи, оказващи пряко негативно влияние върху ловностопанската и риболовната дейности в България, каквито са забраната на оловото в мунициите и риболовните принадлежности, подготвяният мораториум върху лова на гургулицата, европейските директиви за птиците и местообитанията, намеренията за обявяване на строго защитени зони върху 10 % от територията на  Европейския съюз.

БСП подписаха Меморандума за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ

Представителите на ПП „Има такъв народ” се обявиха за единни браншови организации в различните обществени и икономически сектори, които да са естествен партньор на държавата. Те обявиха още, че възнамеряват да поискат пълен одит на българската гора за последните 2-3 години, за да може на негова база да се вземат адекватни решения в сектора. „В наше лице имате приятели и съмишленици”, зявиха гостите, двама от които – Пламен Абровски и Петър Петров споделиха, че са ловци, а Данаил Найденов е риболовец и бивш ловец.

ВМРО декларираха воля за сътрудничество с НЛРС-СЛРБ по проблемите на ловно-рибарската общност

Те обявиха, че ще обсъдят в ръководните органи на партията Меморандума за сътрудничество с националната ловна организация по проблемите на ловното стопанство и любителския риболов.

ВИДЕО:

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ