НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

УС на НЛРС-СЛРБ прие документите за Общото събрание

ус

На 22 април се проведе заседание на Управителния съвет на НЛРС–СЛРБ. Обсъдени и приети бяха материалите за предстоящото на 7 и 8 юли Общо събрание на Националната организация, които съдържат отчет за дейността и финансовото състояние на Управителния съвет на НЛРС–СЛРБ за 2020 г., отчет за дейността и финансовото състояние на фирма “Сокол БЛРС” ЕООД за 2020 г., бюджет на УС на НЛРС-СЛРБ за 2021 г.

УС гласува и предложение за размера на отчисления членски внос към организацията за 2022 г. Той остава непроменен  и е 5 лв. за ловци и ловци-риболовци и 4 лв. само за риболовци, като от тях 3 лв. се събират в отделна партида за зарибяване на водоеми, стопанисвани от сдруженията, и 1 лев за национални спортни прояви и инициативи, включително „Детето риболовец може без дрога”.

ус

Членовете на УС решиха да бъде оказана финансова помощ на ЛРС-Добрич в размер на 10 хил. лв., за да успее да довърши новия си Ловен дом в чест на 125-годишнината на сдружението през следващата година.

Взето бе решение за прекратяване на членството поради отпадане съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 16, ал. 3, т.2 от Устава на НЛРС-СЛРБ на сдружение “Ловно-стрелкови клуб „Плиска” – гр.София и на сдружение “Българска асоциация за запазване на грабливите птици” – гр. София.

Управителният съвет реши да бъдат удостоени със званието „Заслужил деятел на НЛРС–СЛРБ” председателят на ЛРС-Каспичан Руси Русев, който навърши 75 години, председателят на ЛРС-Долна Митрополия Валери Ангелов за неговата 70-годишнина и председателят на ЛРС-Ихтиман Васил Чавдаров, който отпразнува своя 50-годишен юбилей.

ус

След края на заседанието членът на УС на НЛРС-СЛРБ и председател на ЛРС-Ямбол Стоян Стоянов, който също чества  50 години, получи от председателя на Националната организация инж. Васил Василев грамота за принос към съхраняване традициите на Съюза и ръчен часовник, с който да отмерва времето до откриването на следващия ловен сезон.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ