НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ръководството на Съюза на среща със служебния министър на МЗХГ Христо Бозуков

среща бозуков

Срещата между новия земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков и ръководството на най-голямата неправителствена организация Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” се проведе в сградата на ведомството.  Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и главният секретар Даниел Тошков обсъдиха със служебния министър и зам.-министрите Добрев и Неделков  важните за ловно-рибарската общност теми, като поставиха акцент върху два проблема в нормативната уредба, които могат да бъдат решени от служебния кабинет, съобразено с краткия мандат, с който разполага.

Първото предложение е вноската за стопанисване на дивеча да се изразходва 100% за стопанисване на дивеч, а не както досега 70% да се използват от сдруженията, а други 30% да бъдат превеждани в Изпълнителната агенция по горите, а от там в държавния бюджет. Инж. Василев бе категоричен: ”Това е целева вноска и не е нормално да се ползва за друго.”

Той изрази и притеснението на ловната общност от евентуалната забрана на лова гургулицата от страна на ЕС, един традиционен за България ловен обект, като апелира за подкрепа от страна на МЗХГ. Предложението на инж. Василев е да се предвидят промени в ППЗЛОД, с които да се намали нормата за отстрел от 10 на 8, както и да се променят методиката за отчитането на отстрела, с което ще се запази възможността за ползване на вида и в бъдеще. Представителят на най-голямата неправителствена организация в България посочи важността от навременни действия, които ще бъдат решаващи за запазването на гургулицата като ловен обект.

среща бозуков

Министър Бозуков сподели личните си впечатления относно популацията на гургулицата у нас.

“Гургулицата изчезва. Особено в градските райони, където преди се срещаха често, а сега са изместени от гълъбите.” 

Относно предложението за използване на 100% от таксата за стопанисване на дивеча от ловно-рибарските сдруженията министърът поиска разяснение и помоли за писмено входиране на предложението на НЛРС-СЛРБ, което да бъде разгледано в кратки срокове и добави следното.

“Нашите функции не са да правим законови промени, но да правим дребни и ефективни подобрения, съобразено с краткия мандат на служебното правителство”.

По време на срещата ръководството на НЛРС-СЛРБ запозна министър Бозуков и неговите заместници с проблема с повсеместното разпространение на Африканската чума по свине и тежкото състояние на популацията на дива свиня в ловностопанските райони на почти всички ловно-рибарски сдружения. Посочени бяха и ненавременните мерки на предишното управление и неравномерно разпределените средства за борба с болестта, които отидоха предимно за големите свинекомплекси, а за ловците не беше осигурено почти нищо. Инж. Василев засегна и темата за загубата на биоразнообразие заради интензивното земеделие. Той цитира данните на Европейската агенция по околна среда, които показват, че земеделието оказва над 20% от натиска върху биоразнообразието, докато ловът под 1%. Председателят на НЛРС-СЛРБ поиска Националната организацията да участва в работните групи, организирани от МЗХГ по темата, което срещна разбирането на зам.-министъра Добрев.

В заключение председателят на НЛРС-СЛРБ предложи да се диференцира субсидирането на земеделците, като се осигурят допълнителни стимули за тези от тях, които не обработват земята си веднага след жътва, а правят това в началото на следващата земеделска година.

Министър Бозуков отговори, че трябва да се търси баланс между заинтересуваните страни и коментира:  “Въпросът е деликатен. Интересите са между две, дори три страни. Трябва да се намери баланс, за да няма недоволство.”

Той допълни, че Министерството на околната среда и водите също има отношение по казуса и завърши: “Това, което казахте, ме заинтригува и ви моля, да внесете становище в кратък срок”.

Тема на дискусията бе и предстоящото световно ловно изложение в Будапеща (25 септември – 14 октомври), както и важността от достойното представяне на България в събитието.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ