140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Бурни дебати предизвика обсъждането в Ловния съвет на Концепция за развитие на ловното стопанство (ВИДЕО)

концепция ловен съвет

По време на работната среща с участието на Ловния съвет, която се състоя в конферентния център в сградата на НЛРС-СЛРБ, бе разгледана Концепция за развитие на ловното стопанство, плод на авторски колектив в състав доц. д-р Христо Михайлов, проф. дсн. Нино Нинов и гл. ас. д-р Стоян Стоянов. Основните моменти в нея бяха подробно дискутирани. Акцент бе поставен върху пояснението, че това е отворено за коментари и обсъждания дългосрочно предложение за това в каква посока е необходимо да тръгне занапред българското ловно стопанство.

Ловният съвет ще обсъжда Концепция за развитие на ловното стопанство

концепция ловен съвет

В началото на срещата бе заявено, че родният ловец, в 140-годишната история на ловното законодателство у нас, винаги е бил облагодетелстван от регалната правна система, при която държавата е притежател на правото на лов и дивеча, докато при доминалната система собственикът на земята по конституция притежава правото на лов и е заинтересован и ангажиран на територията му да има повече дивеч. Подчертани бяха няколко основни положения: ловното законодателство и ловните политики от 2009 г. насам блокират регалната ловна система; голяма част от концепцията е посветена на опазването на дивеча и неговите местообитания; разглеждане на въпросите за обучението на кадрите в системата на ловното стопанство и на самите ловци.

1 ден седмично за лов на дива свиня е предложението на Ловния съвет

Особено значение в настоящето предложение има договорното начало между земеделските стопани, екологичните организации, туроператорите, държавата, ловците, което да е залегнало в законодателството. Концепцията обръща сериозно внимание на факта, че за развиване на модерно ловно стопанство и развитие на дивечовите популации, е необходимо окрупняване на сдруженията в страната, като едно ловно-рибарско сдружение да обхваща територията на поне една община.

концепция ловен съвет

Много от присъстващите на форума задълбочено проследиха отделни моменти от представената концепция. Доц. д-р Христо Михайлов бе категоричен, че акцентът не е в разглеждането на детайли, а да се одобри като цяло въпросната концепция. Трябва да има нова концептуална политика. Ловното стопанство да се изгражда в бъдеще на социално пазарна основа. Според него ловната дружина не трябва да фигурира в закона, а като вътрешна структура на сдружението, което да се превърне в основен субект  стопанисващ дивеча.

Коментиран беше и въпросът, дали ловът трябва да бъде по-бизнес ориентиран, а  таксите за редовите ловци значително увеличени и цената за отстрел на определен вид дивеч да бъде изравнена с тази в държавните ловни стопанства. Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев реагира и заяви, че не може на едно ниво да бъдат поставяни Дивечовъдните участъци и ловностопанските райони на ловно-рибарските сдружения. Той поясни, че държавата участва в изграждането на дивечовъдния участък и облагородяването му, а на територията на  ловностопанския район на сдружението цялата дейност се финансира и извършва от страна на ловците със собствени средства и доброволен труд.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ