140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На 4 септември стартират зоналните турнири „Бягащ глиган” за Купата на НЛРС-СЛРБ

календар бягащ глиган

Ясни са датите и домакини­те на четирите зонални тур­нира по ловна стрелба в дис­циплината „Бягащ глиган” за Купата на НЛРС-СЛРБ през 2021 г. На 4 септември съот­ветно за Югоизточна Бълга­рия състезанието е на стрел­бищния комплекст „Маринка” край Бургас и за Югозападна България на стрелбищния комплекс край Дупница. На 5 септември турнирът за Се­верозападна България е на стрелбищния комплекс край Плевен и за Североизточна България – на стрелбище „Адмирал“ в гр. Балчик.

Крайният срок за записва­не за участие е 27 август.

Финалът е на 11 септември на стрелбищния комплекс „Четиресетте извора” край Асеновград.

Важно е да се знае, че в това състезание няма катего­рии младежи, жени, ветера­ни, мъже. Категорията е само една – ловци!

Всяко сдружение има пра­во да участва на полуфина­лите с един отбор от 2-ма стрелци и до 3-ма стрелци в индивидуалната надпрева­ра. Общо до 5 състезатели. Тези, записани в отборите, участват и в индивидуално­то класиране. Те трябва да имат заверени членски карти със стикер „Лов” или „Лов и риболов” за 2021 г. към съот­ветното сдружение, член на НЛРС-СЛРБ.

Според регламента всеки участник произвежда 10 изстрела по силует на бягащ глиган, както следва:

– два единични изстрела на отстояние от 50 м.,

– две дублета на отстояние от 35 м.,

– две дублета на отстояние от 25 м.

Максимумът от точки, който може да събере всеки състезател, е 100 точки.

За всеки отбор се слагат нови мишени, които се връчват на отбора след като завърши стрелбата. Индивидуалната стрелба се провежда в групи от по 6 състезателя. След всеки стрелец се отчита резултата и пробойните се запечатват с тиксо. След всяка група се сменя мишената.

При равни резултати на зоналните турнири стрелците в индивидуалната надпревара се престрелват за класиране до 6-то място, а отборите до 3-то място. Престрелката е от 3 патрона, единичен изстрел на 50 м и дубле на 25 м. При равни резултати на финала стрелците в индивидуалната надпревара и отборите се престрелват за класиране до 6-то място. Престрелката е от 3 патрона, единичен изстрел на 50 м и дубле на 25 м.

календар бягащ глиган

Ето как са разпределени ловно-рибарските сдружения по зони в турнира “Бягащ глиган”.

Зонален турнир Югоиз­точна България – Стрел­бищен комплекс „Маринка“ – гр. Бургас. Зоната обхваща следните сдружения: Бургас, Айтос, Поморие, Карнобат, Малко Търново, Средец, Сунгурларе, Крумовград, Сливен, Котел, Нова Загора, Твърдица, Гълъбово, Радне­во, Любимец, Свиленград, Харманли, Тополовград, Ямбол, Болярово, Елхово, Стралджа, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кър­джали, Кирково Момчилград, Чирпан – 29 ЛРС.

Зонален турнир Югоза­падни България – Стрелби­щен комплекс – гр. Дупница. Зоната обхваща следните сдружения: Благоевград, Дуп­ница, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Кресна, Струмяни, Якоруда, Кюс­тендил, Перник, Радомир, Трън, Пазарджик, Батак, Ве­линград, Панагюрище, Пе­щера, Септември, Брезник, Ихтиман, Пирдоп, Самоков, Ардино, Асеновград, Брезо­во, Карлово, Първомай, Хи­сар, Смолян, Девин, Доспат, Славейно, Хвойна, Казанка, Казанлък и Отбрана 2005 – 37 ЛРС.

Зонален турнир Северо­западна България – Стрел­бищен комплекс – гр. Плевен. Зоната обхваща следните сдружения: Видин, Белоград­чик, Чупрене, Враца, Бяла Слатина, Мездра, Ловеч, Лу­ковит, Тетевен, Троян, Мон­тана, Берковица, Лом, Пле­вен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Кнежа, Левски, Червен Бряг, София- запад, София-изток, София-север, София-юг, Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Костенец, Слив­ница, Своге – 30 ЛРС.

Зонален турнир Северо­източна България – стрел­бище „Адмирал“ в гр. Балчик. Зоната обхваща следните сдружения: Варна, Вълчи дол, Долни Чифлик, Дъл­гопол, Провадия, Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Полски Тръмбеш, Дряново, Севли­ево, Трявна, Габрово, Пав­ликени, Свищов, Стражица, Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Разград, За­вет, Исперих, Кубрат, Русе, Бяла, Силистра, Дулово, Тут­ракан, Търговище, Антоново, Омуртаг, Попово, Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Нови Пазар и Никола Козле­во — 42 ЛРС.

Записване до 27.08.2021 г. на e-mail: mladenov_gi@abv.bg или sgeraskov@abv.bg

За уточняващи въпроси – Георги Младенов – 0888 455 807 или Стилиян Герасков — 0884 225 371.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ