140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Първо заседание на новия УС: Приоритетите на Съюза за 2021-2025 г.

първо заседание ус

Приоритетите в работата си за мандат 2021-2025 г. обсъди Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ на своето първо заседание в новия си състав, провело се на 16 септември в София. Основните задачи бяха формулирани от председателя на Съюза инж. Васил Василев в следната последователност: необходимост от промени в нормативната база, регламентираща лова и риболова у нас; полагане на още по-големи усилия по отношение на ловностопанската дейност с цел увеличаване на дивечовите запаси и конкретни мерки за преодоляване на последствията от разпространението на АЧС; засилване на организационната дейност в посока формиране на общи цели, които да обединят сдруженията в страната и да позволят единно прилагане на националната политика в областта на ловното стопанство (включително мерки за финансова стабилност на сдруженията); активна международна дейност и изграждане на експертен капацитет в рамките на организацията, който компетентно да участва в дискусиите, касаещи лова, на ниво Европейски съюз; подобряване на медийния образ на българския ловец и популяризиране на неговия принос за опазване на българската природа.

първо заседание ус

„Няма да отстъпим от регалната ловностопанска система, изградена върху принципа, че дивечът е частна държавна собственост, която се предоставя за стопанисване на ловните сдружения, така че ловът да остане достъпен за всеки български гражданин“, обяви категорично инж. Василев.

На своето първо заседание УС на НЛРС-СЛРБ утвърди състава и на четири от шестте си постоянни комисии. Начело на Правната комисия в състав от 13 членове застава съдията във Върховния административен съд Николай Гунчев. Председателят на ЛРС-Добрич Илия Михайлов бе избран за председател на Стопанската комисия, а колегата му от ЛРС-Враца Николай Ненчев ще води Комисията по европейски и национални проекти и програми. Литературоведът и писател проф. Валери Стефановпък оглави Комисията по ловна етика, традиции и приемственост. На следващо заседание предстои да се утвърди състава и на комисиите по ловно стопанство и спортна и състезателна дейност.

първо заседание ус

Пред членовете на УС на НЛРС-СЛРБ бе представена текуща информация за изпълнението на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване“ през 2021 г., както и за финансовото състояние на фирма „Сокол – БЛРС“ ЕООД за периода януари-август 2021. Отчетен бе спад с около една четвърт на приходите по програмата заради намалелия брой на ловните излети в края на миналия сезон като резултат от ситуацията с африканската чума по дивите свине. Въпреки това, управителят на „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев информира членовете на УС, че състоянието на фирмата остава стабилно. Успешно е завършило разселването на 90-дневни ловни птици, като са изпълнени всички заявки в страната. Заделен е и резерв в случай, че сдруженията усетят нужда от увеличаване на разселването на птици заради намалялата популация на дива свиня. И в четирите производствени стопанства на „Сокол-БЛРС“ вече са изградени зайцевъдни мощности.

По предложение на члена на УС и председател на ЛРС Кърджали Васил Дончев и по повод 100-годишнината на сдружението бе решено да се удостоят със званието „Заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ“ Мехмед Хайрула, Стефан Бакърджиев, Неджми Мустафов, Димитър Митрев, Димо Сотиров, Георги Ангелов и Халим Рюстем. Почетният знак на организацията ще бъде връчен на други осем ловни деятели – Стоян Гълбачев, Хакъ Мехмед, Христо Караманолов, Емин Мурад, Иван Димитров, Ангел Авренлиев, Пламен Петков и Джейхан Сали.   

С почетния знак на съюза бе награден и Михаил Тодорчев, ловен специалист на СЛРД „Стринава“-Дряново, което посрещна 130-тата година от основаването си.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ