140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Световно признание за Съюза на ловците и риболовците в България

НЛРС-СЛРБ и IUCN

НЛРС-СЛРБ стана член на Международния съюз за защита на природата (IUCN)

След стратегическото решение през 2020 г. на Съюза на ловците и риболовците в България да кандидатства за приемане в Международния съюз за защита на природата (IUCN),  членството на Съюза в организацията, която списва червения списък на застрашените видове вече е факт. Така НЛРС-СЛРБ получава и международно признат статут на природозащитна организация, каквато по същество винаги е бил още от своето основаване през 1898 г.

50 години по-късно – В Будапеща отново се провежда Световно ловно изложение под надслов “В едно с природата”

Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев коментира пред SLRB.BG големия международен успех: “Българският ловец получи световно признание за усилията, които полага за опазването на биологичното разнообразие и то от най-голямата природозащитна организация в света! Това членство потвърждава, че дългогодишната политика на Националната организация, която се следва от членовете ѝ е гаранция за доброто състояние на дивеча у нас. За над 120 годишната история на организираното ловно движение в България, не сме загубили нито един ловен вид! Дори повече, ние сме съоснователи на Съюза за защита на родната природата, който е създаден през далечната 1928-ма година. Тогавашният председател, легендарният Иван Сокачев, заявява: “Ловната дружина ще бъде основата на природозащитата в България”, думи които са валидни и до днес. Много организации правят краткотрайни проекти, които след като свърши финансирането ги изоставят и тежестта отново се поема от нас – българските ловци.
Доказали сме се във времето, отстояли сме позициите си и сега е време да погледнем напред, за да надградим постигнатото!.” – завърши Василев.

инж. Васил Василев - председател на НЛРС-СЛРБ
инж. Васил Василев – председател на НЛРС-СЛРБ
НЛРС-СЛРБ беше приета след тежка процедура, която отне почти година


За членството на организацията в IUCN се застъпиха партньорите на Съюза  – Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) и Федерацията на европейските ловни организации (FACE). Генералният директор на CIC Тамаш Маргеску даде подробности около дългия процес: “По принцип няма трудности за организация, като НЛРС-СЛРБ, която има толкова много и толкова добри практики свързани с опазването на биоразнообразието. Но разбира се IUCN е много, много голямо семейство, като има и членове от “тъмната” зелена страна, подчертавам тъмно, защото от зелената страна са наши приятели и работим с тях. В Управителния съвет на IUCN имаше дискусия, в която се чуха гласове, които твърдяха, че не искат ловни организации, но разумът надделя и мнозинството потвърди, че мястото на НЛРС-СЛРБ е в IUCN.”

Тамаш Маргеску - Изпълнителен директор на CIC
Тамаш Маргеску – Изпълнителен директор на CIC

Главният секретар на FACE Дейвид Скалън посочи пред екипа ни защо е важно членството на Съюза в  IUCN: “Изключително ми е приятно да привествам новината, че НЛРС-СЛРБ става част от семейството на IUCN, защото се появяват все повече организации, които се определят като защитници на правата на животните, те обикновено се концентрират в опазването на 1 вид и  не ги интересува голямата картинка и опазването биоразнообразието, което всъщност води до повече вреди отколкото ползи, а и е в нарушение на правилата на IUCN. Ловците са в основата на опазването на биологичното разнообразие и членството им в подобни организации е от изключителна важност”


Дейвид Скалън - Главен секретар на FACE
Дейвид Скалън – Главен секретар на FACE


В IUCN НЛРС-СЛРБ ще си партнира и с други национални ловни организации, сред които тези на: Мароко, Германия, Белгия, Тунис, Франция, Швейцария, Турция, Централноафриканска Република и Сърбия. Едно от основните предимства, които се разкриват пред НЛРС-СЛРБ, е това, че Съюзът ще има възможност да влияе върху процесите по консервация на природата и биоразнообразието и да участва пряко и активно във вземането на важни решения, които често имат отражение и върху лова в Източна Европа.

Международния съюз за защита на природата (IUCN) – история

IUCN, създадена на 5 октомври 1948 г. във Фонтенбло, Франция и със седалище в швейцарския град Гланд, към момента обединява близо 1400 организации, в това число държавни институции, правителствени агенции, неправителствени организации, научни и академични институции и дори малки организации на аборигенни общности. Като първия глобален екологичен съюз, основната цел още със зараждането му е да насърчи международното сътрудничество и да предостави научни знания и инструменти за насочване на природозащитните действия. В наши дни процесите по опазване са реалност – с членове в над 160 държави и разчитайки над 15 000 експерти (които в рамките на 6 комисии правят оценка на световните природни ресурси)  IUCN доказва същността си на мощен и изключително надежден инструмент както за консервацията, така и за опитите за възобновяване на изгубеното към днешна дата биоразнообразие.

Международният съюз е първата световна организация, която отбелязва вредното въздействие на пестицидите върху биологичното богатство на планетата и разработва оценки, които оттогава се превръщат в норма за секторите и индустриите. Във фокуса на  IUCN в настоящето са глобални предизвикателства като продоволствената и водната сигурност, изменението на климата, намаляване на бедността, както и изпълнението на Парижкото споразумение за климатичните промени и целите за устойчиво развитие до 2030 г. Още през 1964 г. IUCN създава Червения списък на световно застрашените видове, който поддържа систематично и днес. Списъкът е най-пълната международно призната инвентаризация на природозащитния статус на животни и растения – източник на данни за глобалния риск от изчезване на видове.

Последвайте ни и във Facebook!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ