140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Две стипендии за студенти от ЛТУ дарява Националната ловна организация

ус стипендии

Да бъдат отпуснати две стипендии за студенти от Лесотехническия университет (ЛТУ) реши Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ. Поощренията ще бъдат на стойност 250 лв. месечно за периода на активното следване. Те са предназначени за учащи се в специалност „Горско стопанство“, редовна форма на обучение, с възложена дипломна работа на тема, свързана с ловното и рибното стопанство. Подборът на стипендиантите ще се извърши от ръководството на ЛТУ, като условието е те да имат успех не по-нисък от „много добър“ – 4,50. За целта ще бъде сключен договор между Националното ловно-рибарско сдружение и университета, в който ще бъдат посочени всички условия и изисквания за отпускането на тези стипендии.

ус стипендии

„Целта е да мотивираме повече млади хора и да ги привлечем към каузата на НЛРС-СЛРБ, тъй като се забелязва отлив на квалифицирани кадри и през тази година е налице само един студент с дипломна работа на такава тема. Същевременно ловно-рибарските сдружения срещат трудност при намирането на специалисти по ловно и рибно стопанство“, се казва в мотивите за решението.

На последното си заседание за годината, проведено в гр. Дряново, УС на НЛРС-СЛРБ прие нова методика за изработване на Мандатната програма на организацията за периода 2021-2025 г. Целта е да се разшири колективното начало, да бъде привлечен по-широк кръг от експерти и да се възприеме подход за поемане на лична отговорност при реализиране на поставените задачи от всеки член на УС.

ус стипендии

Бе обсъдена информация за актуалното състояние и перспективите за бъдещото развитие на съюзната фирма „Сокол БЛРС“ ЕООД, както и цените за производство на дивеча за разселване през 2022 г.

С друго свое решение УС на НЛРС-СЛРБ назначи тричленна комисия по номинациите за главен секретар на организацията за мандатния период в състав Алеко Динев, председател на ЛРС София-Юг, Васил Дончев – председател на ЛРС-Кърджали, и Минко Акимов – председател на ЛРС-Троян. Право да издигат кандидати ще имат както членовете на управляващия орган, така и ловно-рибарските сдружения в страната, като последното решение ще бъде на УС.

ус стипендии

Заседанието на съвета, проведено на 10 декември, се състоя неслучайно в Дряново, където през настоящата година местното ловно-рибарско сдружение „Стринава“ навърши 130 г. от основаването си. За съжаление, епидемичната обстановка в страната, отложи тържествените чествания, но намеренията са при благоприятно развитие на ситуацията те да се състоят през пролетта на идната година. По време на заседанието председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев връчи на председателя на ЛРС „Стринава“ Рачо Рачев почетния плакет на организацията, а дългогодишният ловен специалист на сдружението Михаил Тодорчев получи почетен знак.

ус стипендии

За събота, 11 декември, бе планирано членове на УС да участват в ловни излети на всички дряновски дружини, като се запознаят на място с проблемите на местните ловци в стопанисването на дивеча и организацията на лова. Ловностопанските райони около Дряново понасят тежки последствия от африканската чума по свинете и намаляването на популацията на основния вид дивеч – дивата свиня.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ