140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След даденото обещание – 55 зеленоглави патици бяха разселени в парк „Бачиново“, дарение от СЛРБ (ВИДЕО)

дарение слрб

На 28 февруари на езерото в благоевградския парк „Бачиново“ бяха разселени 55 полудиви патици, дарение от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Поводът за това бе циничното престъпление, извършено преди шест дни, когато17 патици бяха убити около 3 часа през нощта край езерото с въздушна пушка.

Сега благодарение на бързата реакция на Националната организация и нейния председател Васил Василев в парк „Бачиново“ отново плуват зеленоглави патици, които са екзотична атрак­ция за посетителите и ценителите на дивата природа.

„Този жест е плод на дългогодишното парт­ньорство на СЛРБ с община Благоевград по много въпро­си, свързани с опазването на българската природа – заяви пред многобройните журналисти Васил Василев. – След като разбрахме за извърше­ното вандалско деяние, ре­шихме, че това може да бъде поправено по възможно най-бързия начин. Нашата пози­ция е, че образът на ловеца не трябва да бъде свързван с такова престъпно посегател­ство. Обикновено ловците са тези, които повече дават на природата, отколкото вземат от нея”.

дарение слрб

На събитието присъстваха кметът на Благоевград Илко Стоянов, съорганизаторът на събитието – председа­телят на ловно-рибарското сдружение в областния град Иван Ва­силев, директорът на ЮЗДП Дамян Дамянов, дирек­торът на ДГС–Благоевград Емил Солачки, служители на областната администрация, представите­ли на природозащитни организации и граждани.

„Искам да благодаря на Националното ловно-рибарско сдружение за това дарение, което е изключително навременно и дава отново живот на нашия парк  – каза кметът на града г-н Стоянов. – Днес е един хубав ден за благоевградската общественост. Обръщам се към всички съграждани с призив да пазим дивата природа, следствието по извършеното престъпление продължава, очаквам скоро да даде резултат.“

дарение слрб

Злосторниците все още не са открити, тъй като са избягали вероятно подплашени от охраната на парка и не са успели да отнесат със себе си убитите птици. В парка са разположени десетки видеокамери, записите от които в момента се преглеждат от разследващите органи.

„Ако извършителят се окаже ловец от благоевградското сдружение, той незабавно и завинаги ще бъде изключен от ловната организация – категоричен е председателят на ЛРС-Благоевград Иван Василев. – Все­ки ден ми се обаждат възму­тени граждани и тази общест­вена нетърпимост към това злодеяние ще даде резултат и виновникът ще бъде открит и справедливо наказан.”

дарение слрб
Птиците бяха доставени от производственото стопанство на фирма “Сокол-БЛРС” в Луковит

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ