140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Провежда се Национално съвещание на НЛРС-СЛРБ в Хисаря

нлрс-слрб среща

Днес в гр. Хисаря ръководството на Управителния съвет на Националното ловно- рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България провежда своята традиционната годишна среща на членовете на УС на НЛРС- СЛРБ Тази година на срещата са поканени председателите на УС, председателите на КС, щатните ръководители, специалистите по лова и счетоводителите на сдруженията, членове на Националното сдружение.
С председателите на УС, със специалистите по ловно стопанство и щатните ръководители на сдруженията се обсъждат следните теми.

нлрс-слрб среща
 1. Състоянието на популациите от основните видове дивеч по места и правилно планиране на дейностите по тяхното стопанисване.
 2. Африканската чума по свинете – развитие на заболяването, състояние на запасите на дивата свиня, коментари относно бъдещото стопанисване на вида.
 3. Ролята на обективното и реално таксиране и планиране на ползването на отделните видове дивеч. Доклади по региони – състояние на едрия и дребния дивеч и местообитанията в ловно стопанските райони предоставени за стопанисване на ЛРС.
 4. Информация за „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на HЛPC-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“ през 2022 г. Необходими организационни и практически мерки за изпълнение на препоръките на ИАГ , дадени с писмо № 3810/17.02.2022 г.
 5. Инициативи на ЕК, които пряко засягат ловно стопанската дейност и любителския риболов в Европа.
  5.1. Ловните видове, които не са в състояние на сигурност – необходимост от осъществяване на мониторинг на мигриращи видове дивеч.
  5.2. Стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. на ЕС.
  5.3. Забрана за употреба на олово в боеприпасите и риболовните принадлежности.
 6. Обсъждане на инициативата за въвеждане на електронни разрешителни за лов.
 7. Организационно състояние на сдруженията и дружините и задачите пред тях през настоящата година.
  7.1. Основни моменти в подготовката и провеждането на предстоящите отчети и избори в системата на НЛРС-СЛРБ.
  7.2. Анализ на необходимостта от актуализация на някои текстове в уставите на сдруженията с цел синхронизирането им с реалната действителност и практика.
  7.3. Необходимост от промяна на подготовката на кандидатите за придобиване право на лов в съответствие с променящите условия и изисквания на социалната и епидемиологична обстановка.
 8. Обсъждане и коментари по формирането на спортните календари за състезанията по ловна стрелба, кинология и любителски риболов в системата на НЛРС-СЛРБ.
  Очаквайте подробности.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ