140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Тревога за състоянието на дивечовите запаси прозвуча от националната среща на СЛРБ

среща слрб

На 15 март в гр. Хисаря, след двегодишно прекъсване заради пандемията от Covid-19, се състоя традиционната среща на ръководството на НЛРС-СЛРБ с председатели, ръководители и щатни ловни специалисти в сдруженията от системата на Съюза. Отделно съвещания проведоха ръководствата на Контролните съвети и счетоводителите.

Гости на форума бяха зам.-министърът на околната среда и водите Тома Белев, директорът на дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ в ИАГ Росен Райчев, зам.-изпълнителният директор д-р Ангел Мавровски на БАБХ и началникът на отдел „Защита на животните” д-р Александра Митева към агенцията.

среща слрб

В продължение на повече от 5 часа участниците в срещата обсъждаха най-горещите теми и предизвикателства пред лова и ловното стопанство у нас.

Експертът към НЛРС-СЛРБ Стилиян Герасков изнесе обобщени данни за състоянието на популациите от основните видове дивеч в национален мащаб и планирането на дейностите по тяхното стопанисване в условията на епидемия от Африканска чума по свинете. Доклади за състоянието на дивечовите запаси на регионално ниво представиха ловният специалист на ЛРС-Монтана Александър Георгиев за Северозападна България, Павлина Иванова, специалист по лова от ЛРС-Благоевград, за Югозапада, председателят на ЛРС-Кърджали Васил Дончев за централна Южна България, Сашо Василков, специалист по лова от ЛРС-Троян, за централна Северна България и ловният специалист на ЛРС-Айтос Вергил Чакъров за Югоизточна България.

среща слрб

Председателят на Националната организация инж. Васил Василев обобщи по следния начин изнесената информация: „Има много неща, които ни притесняват. Защото с изключение на определени региони, където популациите от отделни видове дивеч са добри, като цяло възможностите за лов българските ловци намаляват. В момента трябва да коментираме как да реорганизираме своята дейност по стопанисването на дивеча в предоставените ловни райони, така че да компенсираме намаляването на популациите, и как да вървим към тяхното трайно възстановяване. Ако някой твърди, че евентуално ограничаване на броя на ловните излети нарушава правата му на ловец, то нима липсата на дивеч не ги ограничава? За съжаление е вярно и това, че ограничаването на ловните излети би поставило на изпитание финансовото оцеляване на повечето сдружения и техните ловностопански дейности. Трябва да потърсим и да намерим неотложните мерки и да ги наложим, за да се справим с предизвикателствата, които стоят пред нас и да увеличим популациите на всички видове дивеч. Тези решения в редица случаи могат да бъдат локални и взимани по места от самите сдружения, защото условията в страната са различни и често дадено решение не може да работи еднакво добре на национално ниво.

среща слрб

Актуална информация за „Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на HЛPC-СЛРБ, чрез разселване на дивеч“ през 2022 г. изнесе експертът в Националната организация Ива Петрова.

За разселване през 2022 г. от страна на сдруженията са заявени 90 хил.бр. фермено произведени птици, които са на нивото на заявките от предходната година. Заявени за разселване са 980 диви зайци и 255 бр. елен лопатара. Едрият дивеч е два пъти повече спрямо предходната година.

Отчетен бе тревожният факт, че през последните години се оформя тенденция средствата по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД, с които се съфинансира Националната програма, да намаляват. През 2019 г.  те са  955 хил. лв., през 2020 г. –  936 хил. лв., през 2021 г. –  809 хил. лв. През настоящата година, до момента са  660 хил. лв., при необходими над 1 млн. лв., за да се запазят параметрите на Програмата такива, каквито бяха през 2021 г., а именно – допълнително количество птици за големите възрастови групи – 40% спрямо заявките на сдруженията, 90% за малките възрастови групи птици  и  съфинасиране в размер на 30% от стойността на разселения див заек и 40% от стойността на разселения едър дивеч.

В тази връзка и в присъствието на представители на държавните институции редица ловни деятели от страната отново поставиха остро въпроса за необходимостта събраните средства от таксата за стопанисване на дивеча да не постъпват в държавния бюджет, а да се връщат в сдруженията и да се разходват за ловностопански дейности и закупуване на дивеч.

среща слрб
По случай 125-годишнината на ЛРС-Стара Загора със званието заслужил деятел на Националната организация бе удостоен председателят Стефан Димитров. Почетни плакети на НЛРС-СЛРБ бяха връчени на ЛРС-Доспат за неговата 20-годишнина и ЛРС-Прования за 125 години от основаването на сдружението

Бурни реакции и дискусии в залата предизвика представеният от ИАГ идеен проект за издаване на електронни разрешителни за лов посредством приложения към мобилните телефони. Росен Райчев увери, че системата ще бъде изградена в диалог с ловната общност, така че да гарантира правата на всеки ловец. Предвижда се възможност паралелно да продължат да се издават разрешителни и на хартиен носител. Системата е важна не на последно място и заради изисквания от нас стриктен отчет за отстрела на гургулицата, подчерта и инж. Васил Василев. Той апелира към сдруженията да формират екипи от доброволци за участие в мониторинга на този вид, което е условие на ЕК, за да бъде запазен ловът му макар и с плаващи квоти.

Очаквайте още подробности

Запис на срещата можете да видите на нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ