НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Определиха мястото и деня за Национален ловен събор догодина

национален ловен събор

Национален ловен събор ще се състои в Шумен на 17 юни 2023 г., решиха членовете на УС на НЛРС-СЛРБ. Най-масовата проява на ловната общност се организира веднъж на 5 години, а последната такава бе през 2018 г. край Карлово. Домакин на провеждания за 14 път Национален ловен събор по случай 125 години от основаването на Националната организация ще бъде ЛРС-Шумен, което след близо месец ще чества своята 130-годишнина.

С друго свое решение УС преизбра за главен секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков, който е и председател на ловно-рибарското сдружение в Димитровград.

национален ловен събор

Управителният съвет на Съюза прие и проекто-документите за предстоящото на 23 юни Общо събрание.

За първи път от много години на него ще бъде предложено размерът на отчисления членски внос за 2023 г. да се увеличи с 1 лев поради засилените инфлационни процеси в България и света.

национален ловен събор

Също така членовете на УС решиха на Общото събрание да бъде подложена на обсъждане и темата за мандатността на управителния съвет и председателя на организацията.
Според членовете на УС ценни за ловното движение кадри не трябва да се губят поради уставни ограничения и това трябва да бъде обсъдено от делегатите на предстоящия форум, които ще имат последната дума.

Приети бяха още доклад за дейността и финансовото състояние на националната организация за 2021 г., отчет за дейността на Управителния съвет и на фирма “Сокол БЛРС” ЕООД за 2021 г. Делегатите  Мандатна програма за дейността на НЛРС-СЛРБ за периода 2021-2025 г., както и бюджета на УС на НЛРС-СЛРБ за 2022 г.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ