ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Увеличава се едрият дивеч, расте популацията на фазана в ЛРС-Свищов

свищов лов

Само 12 диви свине от¬стреляха ловците от сдруже¬ние „Ловно-рибарско друже¬ство „Сокол” в Свищов през отминалия ловен сезон. Резултатите са по-слаби от 2020 г. Просто в ловните полета липсва такъв дивеч. Не са малко дружините без нито едно повалено жи-вотно, а тези с успешни из¬стрели отчитат само по ед¬но-две, най-много три. Това съобщи специалистът по лова на сдружението Милен Манолов.

Явно заради АЧС популацията е намаляла до-толкова, че не малко ловци се отказват от участие в лов¬ните излети, след като не виждат смисъл от ловуване при липсата на такъв дивеч. През сезона дори се налага две-три дружини да се обе¬диняват, за да ловуват заед¬но – така се събира необхо¬димата според изискванията на закона бройка.
Тазгодишната пролетна таксация в ЛРС-Свищов обаче показва, че животните от този вид за¬почват да се увеличават и това ще е едно от условията за по-успешни бъдещи лов¬ни излети. Затова е логично свищовските ловци да гле¬дат към идващия нов ловен сезон с очаквания за по-до¬бри резултати.

ЛРС-Димитровград – Стремеж към ефективност, отчетност и контрол

По-добре е сдружението с лова на фазани. Отстреля¬ни са 750 фазанови птици и планът за ползване е изпъл¬нен на 50%. Този пернат ди¬веч видимо се увеличава и за това помага не само тра¬диционното разселване на фермено проиведени птици, което ловците правят всяка година. Ловците са забеля¬зали, че в местността „Бла¬тото” край Дунав, където има много изоставени ниви, дивите зайци и фазаните се увеличават.
Милка ДЕНЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ