НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Проведе се Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ

събрание нлрс-слрб

На 23 юни в хотел „Маринела” в столицата се проведе Общото годишно отчетно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

събрание нлрс-слрб

Гости на форума бяха изпълнителният директор на ИАГ инж. Филип Ковашки, зам.-директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски и началникът на отдел „Здравеопазване на животни“ към БАБХ д-р Александра Митова.

В присъствието на 205 делегати общото събрание бе открито от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, а заседанието започна с посрещането на знамето на Националната организация и изпълнение на химна на ловците.

събрание нлрс-слрб

За председател на събранието бе избран Христо Ратайски, председател на ЛРС „Глухар“ – Славейно.

Делегатите приеха доклада за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ, отчетите за  дейността и финансовото състояние на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ, фирма “Сокол БЛРС” ЕООД и Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ за 2021 година. Гласувана бе Мандатната програма за дейността на Националната организация за периода 2021-2025 година, както и бюджетът на УС на НЛРС-СЛРБ за 2022 година.

Решено бе размерът на отчисления членски внос за 2023 г. да бъде увеличен с един лев. Общото събрание препоръчва на ловно-рибарските сдружения от страната да определят своя членски внос на 10 % от минималната работна заплата, за да могат да обезпечат дейността си.

събрание нлрс-слрб

Направени бяха промени в Устава на НЛРС-СЛРБ, като мандатът на УС бе увеличен от 4 на 5 години, а председателят му ще може да участва в избори и след приключване на втория си мандат.

събрание нлрс-слрб

За нов член на Управителния съвет  бе избран Иван Василев, председател на ЛРС-Благоевград, който ще заеме мястото на председателя на ЛРС-Гоце Делчев Валери Сарандев, оттеглил се по обективни причини.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ