140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Десетки ловци участваха в семинар за ловния сокол

ловен сокол семинар

На 20 октомври НЛРС-СЛРБ организира семинар по повод реализиращия се в момента проект “Живот за сокола” (“Life for Falcons” LIFE20 NAT/BG/0.01162). Той се осъществява в партньорство от Националната организация, Българско дружество за защита на птиците, прородозащитната организация Зелени Балкани, Румънско орнитологично дружество, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания/БАН/ и Фондация за местообитанията.

На семинара присъстваха членове на ловно-рибарските сдружения от Стара Загора, Нова Загора, Дряново,Свищов, Болярово, Горна Оряховица, Котел, Годеч, Трявна, Айтос и Разград, много студенти от Тракийския университет, които дебатираха с природозащитниците възможностите за опазване на грабливите птици.

ловен сокол семинар

Антон Стаменов и Димитър Градинаров от БДЗП запознаха участниците с актуалния статус на ловния сокол у нас и основните запахи пред вида – залагането на отровни примамки, бракониерството, ограбването на гнездата от колекционери на яйца.

Само две двойки ловни соколи живеят свободно в дивата природа на нашата страна, стана ясно от данните на Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. В центъра се отглеждат други 10 двойки, всяка година в природата се разселват около 20 птици от вида.

ловен сокол семинар

Голямата атракция в залата бе 29-годишният сокол Ромео, който спокойно бе кацнал на ръката на Руско Петров от Зелени Балкани.

На всички участници в семинара бе раздаден джобният формат на „Помагало за ловеца. Птици“ съвместно съставено и издадено от НЛРС-СЛРБ и БДЗП.

ловен сокол семинар

НЛРС-СЛРБ бе представено от експерта Любомир Стефанов и юрисконсулта на организацията Мария Кубадинска.

„Чрез участието на Националната организация в проекта се надяваме да допринесем за повишаване на осъзнатостта и информираността в ловните среди относно критичната застрашеност на ловния сокол на територията на страната – сподели Стефанов. – Разчитаме, че както винаги ловците ще окажат съдействие и подкрепа за опазването на вида, тъй като ние сме тези, които освен за ползването на разрешените видове дивеч се грижим и за неговото стопанисване чрез извършване на дейности по разселване, подхранване и поддръжка на подходящи местообитания за дивите животни.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ