140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ мобилизира българските евродепутати да защитят интересите на ловната общност

евродепутати

На 5 октомври Европейският парламент гласува предложението за резолюция относно стратегическите цели на ЕС за CITES CoP19 (CITES е „Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора”).

Преди това Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) отправи призив към своите членове, да информират своите евродепутати, че чл. 39 от резолюцията необосновано органичава търговията с ловни трофей и диви животни, включени в конвенцията CITES, поради което не трябва да бъде подкрепен.

Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България проследи внимателно развитието на проектопредложението относно стратегическите цели на ЕС за CITES СоР19, след което с нарочно писмо призовава българските евродепутати да отхвърлят параграф 39 на пленарното заседание на ЕП.

В обръщението на НЛРС-СЛРБ до нашите евродепутати се посочва, че независимо от възгледите относно лова, параграф 39 не взема предвид, че има добре установена, силна и стабилна правна рамка за търговия с диви животни на ниво EC (The European Union and Trade in Wild Fauna and Flora – Environment – European Commission feuropa.eu).

Добра практика при изготвянето на политиките на ЕС е да се вземат предвид съществуващите закони на ЕС и международни ангажименти и да се поддържа добре регулирана система, основана на научни критерии. Регламентите на ЕС за търговия с дива флора и фауна, които прилага CITES на ниво ЕС, гарантират, че всяка търговия (в този случай некомерсиална търговия с видове, включени в списъка на CITES) с видове не застрашава оцеляването им. Параграф 39 не е в съответствие с принципа за устойчиво използване, противоречи на науката и застрашава успешните практики и политики за опазване на дивата природа в Европейската общност. Задълбочена проверка на научните среди ясно показва, че подобни подходи ще навредят на усилията за опазване на околната среда, на местните общности и техния поминък.

В крайна сметка предложението беше подкрепено от 549 евродепутати с 28 против и 50 въздържали се, а чл. 39 беше подкрепен от 455 членове на ЕП със 129 против и 43 въздържали се.

След като бяха подробно информирани за проблема 10 от нашите 17 евродепутати гласуваха против, така както НЛРС-СЛРБ предложи.

Добрата новина е, че гласуваната резолюция не е правно обвързващо и не определя позицията на ЕС относно CITES COP 19. Официалната позиция се определя от държавите-членки и Европейската комисията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ