140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Хасковското сдружение посрещна 30 лопатара от Полша по проект на НЛРС-СЛРБ

слрб по проект

В последните часове на 2022 г. 30 елена лопатари пристигнаха на територията на област Хасково. Животните, които идват от Полша, вече са настанени в специално оградно съоръжение „Пчелари“, изградено по проект „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, който е спечелен и се реализира от НЛРС-СЛРБ, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

слрб по проект

Транспортирането на елените стана със специално пригоден автомобил с ремарке. пилотна кола, както и експерт от Полша, придружаваше живия товар, а на територията на Хасковска област бе посрещнат от експерта на НЛРС–СЛРБ по национални и европейски политики и законодателство в сферата на биоразнообразието Хари Иргев, председателя на ловно рибарското сдружение в Хасково Желязко Живаков, сътрудници и съветници с опит в разселването на едър дивеч.

слрб по проект

Всички животни притежават необходимите ветеринарно-медицински документи и специални сертификати и са маркирани с капсулирани чипове.

По проект е осигурено денонощно им наблюдение със специализирано оборудване и охрана.

Съоръжението за доотглеждане и разселване на елени лопатари се намира на територията на защитената зона „Мост Арда“. Електропастир пази красивите животни в новия им обширен дом. Монтирани са хранилки, солища, сеновал, фургон за наблюдение. Организирана е доставка на фуражи за подхранване – царевица, овес, люцерна, сол.

слрб по проект

Осигурени са санитарни и ветеринарни грижи.

Хасковското сдружение и ловната дружина в с. Пчелари активно участват в мащабната инициатива още от нейния старт. В края на изминалата година НЛРС-СЛРБ отличи трима членове на организацията за тяхната работа.

Златка Михайлова

Снимки: Янко Найденов

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ