НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Поздравления за 125-годишнината на Съюза

125 годишнина

Председателят на Народното събрание Росен Желязков: Изпълнявайте дълга си с приятелство, демократичност и любов към природата

Моля, приемете поздравленията ми по повод XIV Национален ловен събор, посветен на забележителните 125 години от основаването на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Изразявам дълбокото си уважение към организатора на събитието за усилията му, насочени към развитието на националното ловно стопанство и създаването на по-добри условия за ловен туризъм, за разумното използване на природните ресурси и всеотдайността в опазването на екологичното равновесие при дивечовите и рибните популации.

За този дълъг период НЛРС-СЛРБ премина през различни епохи и поколения, но най-важни са богатите традиции, които допринасят за авторитета на организацията.

Пословична е страстта на хилядите членове на сдружението, намираща израз в моментите, когато те са сред своите другари с пушка или с въдица в ръка. Позволете ми да споделя думите на проф. Валери Стефанов, който описва лова като приключение на сетивата и духа от срещата с природата, с животните, с неизвестността, със себе си и другите.

Убеден съм, че и занапред ще изпълнявате своята дейност с присъщите за съсловието приятелство, демократичност и любов към природата.

Използвам възможността да пожелая на Вас, на всички ловци и риболовци здраве, успехи и благополучие!

125 годишнина

Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ: С общи усилия ще постигнем общите си цели

За мен е удоволствие да съм тук сред вас и да споделя емоцията на тържественото отбелязване на XIV Национален ловен събор, посветен на 125 години от основаването на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Присъствието днес на толкова много членове, приятели и съмишленици на вашата организация доказва почитта към традиционните ценности – сплотеност, равнопоставеност и приятелството в сдружението!

Използвам настоящето да благодаря на вашата организация за подкрепата като основен партньор да Изпълнителна агенция по горите и Министерство на земеделието и храните при провеждането политиката на държавата за укрепване на ловното стопанство на страната ни.

Вярвам, че заедно с общи усилия и съдействието и разбирането на многобройните членове на ще постигнем успехи в общите цели, които стоят пред нас в областта на борбата с бракониерството, устойчивото стопанисване на дивеча и рибата, както и за съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие на страната ни.

Поздравявам и домакините на днешното събитие от ЛРС- умен, което миналата година чества своята 130-годишнина.

Пожелавам на всички много здраве и вярност към ловната етика и морал. Сигурен съм, че ръководени и занапред от чувството за общност към една от най-старите обществени и природозащитни организации в Европа ви очакват още богати ловни преживявания, позитивни емоции и ценни трофеи, с които да се гордеете.

125 годишнина
default

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Северозападно държавно предприятие“- Враца

Тържественият ден за 125-ата годишнина от основаването на Национално-ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ обединява хиляди човешки съдби с любовта към лова и риболова, но най-вече към природата! През всичките тези години са се сменили няколко поколения, но вярваме, че добрите традиции са се съхранили, помнят се и се предават. Съвместните усилия на всички да градите и допълвате името и облика на Националното-ловно рибарско сдружение, е не само предизвикателство за вас, но и голяма отговорност за опазване и грижа за дивечовото и рибно богатство на България! Пожелаваме ви преди всичко здраве, много успехи и да продължавате да работите с ентусиазъм и професионализъм, в името на българското ловно дело!

“Югоизточно държавно предприятие” – Сливен

Със своите 125 години Националното ловно-рибарско сдружение обединява хиляди човешки съдби с любовта към лова, риболова и спорта, но най-вече към природата. От зората на своето съществуване вашата организация неизменно е защитавала и защитава принципа, че дивечът и рибата са национално богатство и всички български граждани са собственици на дивата природа. Възхищаваме се на волята, с която успявате да съхраните и предадете добрите примери и традиции през поколенията, за да бъде НЛРС-СЛРБ и до днес пример за всички в цялата страна.

Искаме да ви поздравим и за полаганите усилия, за всичко което правите за опазване и подобряване на здравословното състояние на популациите от дивеч в България. Разчитам на професионалните знания и умения на всички вас в общата ни работа и в усилията за справяне със задачите и проблемитев ловната дейност.

Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян

В своята история Национално ловно-рибарско сдружение обединява с любовта към лова, риболова, спорта и природата. Благодарение на това вие успешно продължавате да съхранявате добрите традиции и ги предавате с мъдрост на идните поколения. Стабилните дивечови и рибни запаси са показателите за развитието на ловния сектор. За това ползването и опазването на дивеча е от изключителна важност, както за развитието на ловния отрасъл, така и за създаване на по-добри условия за ловен туризъм.

125 годишнина

Изказваме благодарност за отговорната ви дейност, свързана с устойчивото и разумно ползване на природните ресурси! Това е гаранция за запазването на биоразнообразието и екологичното равновесие на дивеча и горските ресурси, които са нашето национално богатство. Нека заедно да продължим да съхраняваме прекрасната ни природа!

Командир на Съвместното командване на силите ген.-майор Валери ЦОЛОВ: Съюзът се отвъди като природозащитна организация

Вече 125 години вашата организация полага грижи за дивечовата популация у нас и за опазване на българската природа. Обединени от любовта към своето хоби и спазвайки дълголетните традиции на родното ловно-рибарско движение, Съюзът на ловците и риболовците в България заслужено се утвърди като едно от най-многолюдните природозащитни обединения в страната.

Вярвам, че всеки член на вашата организация изпитва гордост, че е сред най-активните защитници и радетели за запазване на екоравновесието, увеличаването, разнообразяването и закрилата на дивеча. Защото да си ловец и риболовец, означава да се отнасяш към природните дадености с голямо уважение, с грижа и със съзнанието на добър стопанин.

Убедена съм, че и занапред ще продължите старателно да следвате традициите, завещани ви от основателите на организацията, и ще бъдете все повече ангажирани с опазването на нашата природа българи.

„Бъдете ловци, радвайте се, забавлявайте се с тази весела забава, да не ви обземат някакви скърби и тъги”.

125 годишнина

Искра Михайлова, член на Европейския парламент:

„Цели 125 години НЛРС-СЛРБ обединява своите членове, чиято водеща мотивация е страстта към лова, риболова и спорта, но най-вече стремежа им към съхранение на природата и поддържане на биоразнообразието на страната ни.

Пожелавам здраве, дръзновение и енергия, за да продължите традициите на българските ловци и риболовци и същевременно да опазите дивечовото и рибно богатство на територията на Република България!“

Проф. Христо Христов, областен управител на Шумен:

„Историята на НЛРС-СЛРБ пази дългогодишни традиции, събира стотици хиляди съмишленици в солидарна и сплотена общност, обединена от любовта към лова и риболова. Опазването на природата и стопанисването на дивечовото богатство на нашата страна са заложени в основите на вашата организация и аз ви пожелавам да сте достойни продължители на духа на вековните традиции на нашия народ чрез приноса си и голямата отговорност за съхранение на разнообразието на дивеча и природните богатства на страната.

Пожелавам на всички много здраве, сили и още по-големи успехи на ловните полета!

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ