ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

След първия ден на Общото отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ (ОБНОВЕНА)

събрание нлрс-слрб

В хотел „Маринела“ в столицата в продължение на два дни се провежда Общото отчетно събрание на Националната организация. Заседанието бе открито с посрещане на съюзното знаме и изпълнение на Химна на ловеца.

събрание нлрс-слрб

Събранието се председателства от Йордан Гергов от ЛРС-Мездра.

Приветствие към присъстващите 187 делегати от името Изпълнителната агенция по горите поднесе нейният главен секретар Димитър Баталов. В процеса на дебатите по отделните точки от дневния ред той имаше възможност да отговори на множество въпроси, свързани с последните изменения в ППЗЛОД, като подчерта, че върнатите от държавата средства са факт, благодарение на упоритостта на председателя на Съюза инж. Васил Василев.

събрание нлрс-слрб

Делегатите обсъдиха доклад за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ за 2022 г., отчет за дейността и финансовото състояние на Управителния съвет, отчет за дейността и финансовото състояние на фирма “Сокол-БЛРС” ЕООД.

В Националното ловно-рибарско сдружение са членували 123 736 души, от които 74 054 ловци, 43 043 ловци-риболовци и 6 639 риболовци, обединени в 138 ловни и ловно-рибарски сдружения, 4 рибарски сдружения и 2 клуба по интереси. През 2022 г. в категориите „ловци“ и „ловци-риболовци“ при мъжете членовете над 65 г. са 19 922 ,което и през тази година се запазва около 18 % от всички мъже в тези категории. При жените членове над 60 години са 115, което представлява 7,58 % от всичките 1 517 жени ловци и ловци-риболовци.

Съотношението на общия брой от категорията „ловци“ към категорията „ловци-риболовци“ и през тази година се увеличава в полза на вторите и вече е 58 % към 42 %.

В изпълнение на Национална програма за разселване на дивеч на НЛРС–СЛРБ са осигурени 149 хил. бр. (през 2021 г. – 154 хил.бр., през 2020 г. – 149 хил. бр., през 2019 г. – 147 хил. бр.) птици за разселване на стойност 2 469 хил.лв.

Най-голям брой от осигурените фермено произведените птици е ловният фазан – 80 хил. бр., полудивата патица – 28 хил. бр, следвана от яребицата – 21 хил. бр., колхидски фазан – 15 хил. бр., и тракийски кеклик – 5 хил. бр.

Със средства по чл. 65а,ал.4 от ППЗЛОД са съфинансирани 871 бр. фермено произведени диви зайци, като съфинансирането е в рамер на 30 хил.лв., а стойността на зайците – 141 хил. лв. Разселването е осъществено в ловностопанските райони на сдруженията в Пирдоп, Петрич, Пазарджик, Благоевград, Асеновград, Сливница, Добрич, Септември, Поморие, Кнежа, Нова Загора, Сандански, Харманли, Твърдица, Свиленград, София-юг, Панагюрище, София-север.

Разселени са също така 131 бр. елен лопатара на стойност 84 хил. лв., в ловностопанките райони на сдруженията в Крумовград, Пазарджик, Троян, Кърджали,Смолян, Своге и Димитровград. Съфинансирането със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД е в размер 25 хил.лв.

Делегатите приеха и бюджета на УС на НЛРС-СЛРБ за 2023 г,

Встъпителният членски внов в организацията се увеличава на 200 лв., а с 1 лв. размерът на отчисления членски внос за НЛРС–СЛРБ за 2024 г., както следва:

– за категорията членове “ловци-риболовци” – 7 лв.

– за категорията членове “ловци” – 7 лв.

– за категорията членове “риболовци” – 6 лв.

Взето бе решение НЛРС–СЛРБ да кандидатства за членство в Международната федерация по стрелба със спортно оръжие за лов (FITASC). Причината, е че след като Съюза започна да организира състезания в дисциплината „Спортинг“, в националния турнир участ много повече непрофесионални състезатели. Членството ще даде възможност български ловци да участват на световни форуми, представяйки НЛРС-СЛРБ.

НЛРС-СЛРБ и неговоте членове, разполагащи със стрелбищни комплекси, отговарящи на изискванията ще могат да са домакини на първенства от календара на FITASC, провеждани в рамките на няколко дни и с участието на стотици състезатели от целия свят.

Не на последно място ще се повиши интереса на българския ловец към подобен тип състезания дори и само на национално ниво, което ще доведе след себе си до много по-висока култура на боравене с оръжието и разбира се, много по резултатен лов, по-малко похабен дивеч и много по-малко инциденти по време на лов.

На 7 юни ще се обсъжда и взема решение за изменение и допълнение на основните положения за функциониране на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч”.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ