НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Законови промени обсъди националното съвещание с ръководствата на сдруженията

съвещание промени

На национално съвещание с ръководствата на ловно-рибарските сдружения, което се проведе на 14 ноември в Арбанаси, бяха обсъдени основни моменти от проект за Закон за изменение и допълнение на ЗЛОД.

Повече от 150 представители на сдруженията бяха запознати от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев с направените от УС на Националната организация предложения. Повечето от тях са насочени към утвърждаването на Съюза като основен партньор на държавата при стопанисването на дивеча и установяването на неговата роля при организирането на ловната площ на ловностопанските райони и администрирането на ловната дейност.

съвещание промени

Важно условие за това е Националното ловно-рибарско сдружение да получи възможност наред с държавните институции да обобщава и работи с информацията от данните за ловната статистика по ловностопански райони. Пред участниците в съвещанието бе представен напредъкът по изграждането на единната информационна система на НЛРС-СЛРБ. Целта е, след като бъде напълно завършена, тя да  бъде интегрирана със „СистемИАГ“, за което също е необходима законова промяна. Системата значително ще облекчи административната дейност на сдруженията, водене на по-точна и широкообхватна статистика, както и възможност за on-line заявки за дивеч.

съвещание промени

В проекта за ЗИД на ЗЛОД ще бъде предложено към ловните средства да бъдат добавени лък, въздушни пушки, стари оръжия с предно пълнене и черен барут, обучени грабливи птици.

Друга важна тема на събитието беше представянето на напредъка по проекта “Живот за сокола”, част от програмата LIFE20 /NAT/BG001162. Дискутирани бяха практики по опазване и съхранение на местообитанията, незаконно използване на пестициди и отрови, преследването и улавянето на защитени видове, включително и ограбването на гнездата на грабливи птици.

съвещание промени

Преди съвещанието свое заседание проведе  и Управителният съвет на НЛРС-СЛРБ, на което освен гореспоменатите дискусии бе решено да бъде предложеното на Ловния съвет да няма промяна за вноската за стопанисване на дивеча и тя да остане в размер на 90 лв.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ