НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общото събрание на Съюза ще се проведе на 11 юни

събрание нлрс-слрб

На 15 февруари в Пловдив се състоя заседание на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

Решено бе годишното Общо събрание на Националната организация да се  проведе на 11 юни. Тъй като през 2024 г. ще се чества 140-годишнината на организирано ловно движение в страната, се разглежда възможността мястото на провеждане да е във Велико Търново, където е основано първото ловно сдружение в страната и който ще бъде център на тържествата.

събрание нлрс-слрб

Всички официални събития и спортни състезания на Съюза ще бъдат посветени на тази забележителна годишнина.

Приет бе проект за бюджет на УС на НЛРС-СЛРБ за 2024 г., който да се предложи за обсъждане в общото събрание през юни. Утвърден бе план за международната дейност на НЛРС–СЛРБ през 2024 година, който включва участие в генералните асамблеи на CIC, FACE и IUCN, чийто член е Съюзът, както и в международни работни групи.

събрание нлрс-слрб

На Управителния съвет бе представен идеен проект и план-сметка за художествено оформление на входа на съюзния дом в София, който срещна одобрението на членовете. Планира се в скоро време входното пространството на бул. „Витоша“ 31-33 да бъде оформено около пластика на богинята на лова Диана.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ