НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ с покана към сдруженията за участие в Кръгла маса на тема „Разселване на дивеч в България“

кръгла маса дивеч

Ръководството на НЛРС-СЛРБ кани представители на всички ловно-рибарски сдружения от страната да вземат участие в провеждането на Кръгла маса на тема „Разселване на дивеч в България“. Форумът ще се състои на 3 април в Пловдив по време на провеждането на традиционното изложение  „Природа, лов и риболов“ от 03 април до 07 април 2024 г.

Кръглата маса започва от 14:00 часа в Палата №7, ет.2.

кръгла маса дивеч

Ще бъдат представени презентации на тема разселване на едър дивеч и проблеми при доотглеждането, адаптацията и разселването на фермено произведен местен дребен дивеч в ловностопанските райони на ловните сдружения.

На същото място, но на 4 април, ще бъдат изнесени резултати от проведения мониторинг на гургулицата и пъдпъдъка в страната, представени от Лесотехническия университет в София.

Участието на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ на 28-то международно изложение е посветено на 140 години организирано ловно движение в България.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ