140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Обяви

Курс за подборно ловуване организира ЛРС-Девин
Черният петък в ZARIMEX продължава
Сбогом на писателя, журналиста и приятеля Димитър Бежански
ЛРС-Варна обогатява природата с 358 яребици
ЛРС-София-север получи за разселване 450 фазана
ЛРС-Добрич осъществява мащабна акция по разселване на 1200 фазана

ЛРС-Варна обогатява природата с 358 яребици

Днес – 9 октомври, ЛРС-Варна получи за адаптиране в местна среда и последващо разселване 358 бр. 90-дневни яребици от стопанство „Сините камъни“-гр. Сливен, собственост на

ЛРС-София-север получи за разселване 450 фазана

ЛРС-София-север получи за разселване 450 фазана

Днес – 4 октомври, ЛРС-София-север получи 450 бр. 90-дневни фазана за доотглеждане в собствен волиер и последващо разселване в ловните райони на сдружението. Птиците, произведени

ЛРС-София-запад разсели 375 фазана

ЛРС-София-запад разсели 375 фазана

Днес – 21 септември, ЛРС-София-запад получи от русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“ 375 бр. 90-дневни фазана за разселване в най-подходящите местообитания на членуващите в сдружението

ЛОГО - СЛРБ