140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Мащабно разселване на 1500 фазана в ЛРС-Бяла Слатина

ЛРС-София-север получи за разселване 450 фазана

Днес – 18 септември, ЛРС-Бяла Слатина получи 1500 бр. 90-дневни фазана за разселване в ловния си район. Птиците бяха доставени в отлично състояние от русенското стопанство на фирма „Сокол-БЛРС“. Фазанът като любим ловен обект на ловците от сдружението винаги е част от мащабните акции по разселване.

Устойчивото развитие на вида е една от главните цели в Северна и Централна България и затова разселването в тази част от годината е особено важно.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина
Пощ. код: 3200
Мобилен: 0896 629 779

Реклама

ЛОГО - СЛРБ