НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Обяви

ЛРС-Провадия получи 110 яребици по Националната програма
ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика
ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика

ЛРС-Айтос обогатява природата със 70 кеклика

На 15 август ЛРС-Айтос получи за разселване 70 бр. 90-дневни кеклика. Птиците, произведени в сливенското стопанство на „Сокол-БЛРС“, бяха доставени акуратно с цел последващо разселване

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ