ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Египет спечели риболовния турнир „Росатом”

В Русия за пръв път се проведе Международен фести­вал по риболов на „Росатом“. Състезанието по спинингов риболов от лодка се състоя в непосредствена близост до Ленинградската АЕЦ – най-голямата атомна централа в страната.

Участваха над 20 екипажа от страните, които реализи­рат атомни проекти на „Росатом” – Унгария, Турция, Еги­пет, Индия и Бангладеш. Домакините също имаха своето присъствие в надпреварата. Организаторите на странния риболовен турнир обясниха, че целта е да се укрепи меж­дународното сътрудничество и да се демонстрира безо­пасността на АЕЦ за флората и фауната на близките во­доеми.

Съдии бяха действащи руски спортисти, победители от местни и регионални състезания по риболов, както и неза­висими международни експерти от Чехия и Египет.

Победител в турнира стана отборът на Египет, който получи своите награди на официална церемония. Второ и трето място заеха риболовците от Русия и Унгария.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ