ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Удар по бракониерите на язовир „Бели лом”

Поредната битка с бракониерите е спечелена от служителте на ИАРА. Този път става дума за язовир, кой­то по-рядко попада в полезрението ни. Но като цяло войната с бракони­ерството се очертава позиционна и продължава…

След извършена нощна проверка на язовир „Бели Лом“ инспектори от ИАРА- Разград са открили заложени в работно положение 500 м мрежи, както и 13 ра­чила. Бракониерските пособия са иззе­ти, а уловената риба (25 кг сребриста каракуда) е върната обратно във вода­та. Съставен е констативен протокол и са предприети действия по установява­не на нарушителя.

След подаден сигнал от любители риболовци, е извършена нощна про­верка на язовир „Ал. Стамболийски”. Открити и своевеменно унищожени са 400 м бракониерски мрежи.Уловената в тях риба е освободена.

Успешна акция е проведена и на язо­др „Ястребино”. От водите на язовира, пред рибарски лагер, е извадена мре­жа. Пред същия лагер с риболовци от гр. Шумен, са намерени и други брако­ниерски пособия. Нарушителите са се държали агресивно и са заплашвали доброволците.

При дневен обход, доброволец е за­белязал две лица, разполагащи мрежа на язовир „Копринка”, в Симитлерски ръкав. Мрежата веднага е извадена и унищожена.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ