140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Актуална информация от родните водоеми

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Костурите си остават първа цел за хората, решили да си опитат късмета на зимен декор на язовира. Разбира се, става дума за „Щъркела“. Само в заливчето и пред него има живот, иначе навсякъде по язовира си е пълно мър­твило. Новината от там е, че тази зима се хващат и бели риби – по-често на силиконови имитации, но има случаи на уловени хищници и на жива рибка. Интересът към агре­сивните риби е предимно на ранина, ако денят се случи да е спокоен, по обяд се активизира уклей. Пасажите са мно­го гъсти, но понякога рибките се стресират, ако наоколо се появят корморани. Редно е да отбележим, че инспектори от ИАРА често правят проверки.

ЯЗОВИР „ЖРЕБЧЕВО“

Морунаши, платики и бабушки са влезли в живарниците на рибари, замятали с фидерни въдици по празниците. Не е имало едри риби, но пък се е получил доста интензи­вен риболов в дълбока вода. Това обаче при ползване на най-фини монтажи, което е нормално за сезона. В района на Римския мост също се събират доста хора в почивните дни и се лови предимно дребна риба от същите видове, плюс уклей.

ЯЗОВИР

„ШИРОКА ПОЛЯНА“

Веднага след празниците най-нетърпеливите зимни ри­боловци стъпиха на заледеното „Блато“ в непосредствена близост до родопския язовир. Ловиха дребни костури, но като цяло рибите са били доста пръснати и трудно са се правили серии. На „Поляната“ обаче все още нямаше на­дежден лед, за разлика от предни години, когато замръз­ваше още през декември.

РЕКА ЯНТРА

Голямо струпване на рибари се забелязва по вировете при Долна Оряховица. Този факт говори красноречиво, че се лови риба там. В улова влизат основно морунаши и кефали, по-редки са попаденията от скобари. Хващаните бели мрени се приемат като бонус, но за тях не всеки е подготвен, понеже се изисква по-различен подход. Посе­щават се и други популярни през зимата участъци – при Първомайци, Драганово, Бяла, Ценово. Реката е относи­телно спокойна, с приятен зеленикав оттенък.

РЕКА СТРУМА

За скобара по Струма – или добро, или нищо. Това мне­ние често се чува от експерти от „постоянното присъствие“ по реката. В смисъл, че рибата я има, хваща се, но не всеки ден става силен риболов. Ако обаче се случи да е в настро­ение, може да се натрупа актив. Сега излизат скобари от всякаква големина в диапазона от половинка до кило и по­ловина. Освен при Бело поле, добри отзиви има и за Мон­ца, както и по вировете при Железница.

РЕКА ПРОВАДИЙСКА

Солидни кефали се хващат по реката и през тази зима. Местни хора споделят за подходящи места в района на Синдел, където са имали скорошна слука. Работи се по ут­върдена тактика със стреляне на бели червеи и подаване от тях като стръв. Риболовът на плувка е без алтернатива.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ