ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Доколко празни са язовирите

Заради повишения интерес в общество­то по отношение актуалното състояние на язовирите и наличните водни количества, от МОСВ предоставиха информация, на базата на отчетите им в края на миналата година. Там язовирите с

критично ниско ниво

са в няколко обособени списъка, според основното им предназначение, но ние ще ги представим в общ план, без такива разграничения. В случая искаме да сме в помощ преди всичко на риболовците, за­щото огромна част от споменатите язови­ри се ползват и за любителски риболов, а ние от рибарската гилдия не сме без­различни колко вода има във всеки един от тях.

В „черния списък“ със запълване под 50% попадат след­ните водни обекти: язовир „Студена“ – 15,89%, язовир „Асеновец“ – 31,77%, язовир „Ястребино“ – 31,16%, язовир „Дя­ково“ – 35,89%, язовир „Ахелой“ – 20,84%, язовир „Порой“ – 22,92%, язовир „Бели Лом“ – 44,60%, язовир „Съединение“ – 47,49%, язовир „Горни Дъбник“ – 39,23%, язовир „Сопот“ – 34,69%, язовир „Домлян“ – 21,46%, язовир „Пясъчник“ – 21,10%, язо­вир „Жребчево“ – 34,49%, язовир „Кула“ – 41,61%, язовир „Рабиша“ – 33,54%, язовир „Огоста“ – 32,25%, язовир „Тополница“ – 23,51%, язовир „Тракиец“ – 49,61%, язовир „Цонево“ – 44,39%, язовир „Широка поля­на“ – 24%, язовир „Чаира“ – 38,5%, язовир „Тошков чарк“ – 43,3%, язовир „Копринка“ – 28,7%, язовир „Калин“ – 28,2%, язовир „Карагьол“ – 39,1%.

Имаше сигнали и за драстично спадане на язовир „Тича“, от който се захранват два областни града (Шумен и Търгови­ще), но според данните водният му обем все още е над 50% и засега той не попада в „черния списък“.

Уточняваме, че към момента тези ци­фри вероятно са претърпели някои про­мени, но все в посока надолу. По-сери­озен приток на вода може да се очаква едва през пролетта.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ