ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална информация от родните водоеми

ЯЗОВИР „ГОЛЯМ БЕГЛИК“

Застудяването от миналата седмица стабилизира по­размекнатата ледена покривка на родопските язовири и на практика удължи сезона на подледния риболов, който беше сериозно застрашен да приключи преждевременно. На „Голе­мия Беглик“ имаше прилично рибарско присъствие през по­чивните дни в познатия стил: много преходи, много пробити дупки, за да се намерят пръснатите костури. В този смисъл риболовът е труден и далеч не всеки си тръгва удовлетворен от резултатите.

ЯЗОВИР „ПАНЧАРЕВО“

Тази зима рибата не е изпадала в пълна летаргия и все по нещо се изважда на най-популярния софийски водоем. Не нався­къде, разбира се, а само в определен участък: под циментовата стена при Гъбата, където водата преминава по обособен канал и в малкото езерце от другата страна на Самоковското шосе. Там е дълбоко и държи риба. Сега се вадят предимно неголеми ба­бушки. На стената също се застояват рибари, макар че слуката е съвсем епизодична. Поне тази зима няма лед, в минали години водоемът замръзва.

РЕКА МАРИЦА

Пловдивчани като че ли отписаха Марица, поне за известен период от време. Дали заради призивите да не се лови риба след промишлената авария и замърсяването или заради то­талното маловодие и липсата на активност. Чак надолу по течението, към Симеоновград, се чува за някакъв по-сносен риболов. Най-често се примамват марунашите, понеже се държат на пасажи и са податливи на захранване. По прито­ците на Марица, които винаги са били актуални през зимата, сега е мъртвило и така ще е, докато не дойде по-голяма вода.

РЕКА ВЪЧА

И по тази река имаше разни посегателства, заради които про­пищяха местни хора и загрижени риболовци. При Кричим за крат­ко я оставиха и без вода, но в долното си течение, при селата Ка­диево и Йоаким Груево, реката държи пъстърви и мами с хубави вирове. Чува се за хващани солидни балканки откакто откриха сезона от началото на февруари. Замятат за тях и на спининг, и с разни естествени примамки.

РЕКА ОГОСТА

Монтанци се зарадваха на солидно зарибяване на реката с пъстърви в района на самия град. Там се лови в режим „хва­ни-пусни“ и това е шанс да се съхрани популацията им. Но и друга интересна новина идва от долното течение – хващат се редки, но пък само едри бели мрени. Има и „тупалки“ по 2-3 кг, заради които си струва дори целодневно търпеливо очакване. Случили на добър улов рибари споделят, че са били на ръба на отчаянието заради липса на риба и само за час-два в сле­добедните часове са направили истински фурор.

РЕКА РОСИЦА

Вировете при с. Ресен си остават топдестинацията за зимни излети, но риба се лови и в други участъци по река­та след стената на язовир „Ал. Стамболийски“. Чува се за хващани трофейни кефали. С уговорката, че нивото всеки­дневно варира, заради работата на ВЕЦ, а рибата се влияе от тези промени.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ