ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

“Искаме реки!” скандираха пред парламента

С възгласи „Искаме реки!“ и „Искаме вода!“ бяха посрещнати днес депутатите пред сградата на Народното събрание. Протестът на природозащитници и членове на Риболовен клуб „Балканка“ бе организиран по повод внесени законодателни поправки, които ще позволят продължаване на лицензите на Водноелектрически централи (ВЕЦ), изградени незаконосъобразно в защитени зони, включително в природни паркове.

В момента огромна част от разрешителните за водоползване изтичат и според сегашните разпоредби в Закона за водите (чл. 118ж) не могат да бъдат подновени. Този текст беше приет през 2010 г. в отговор на общественото недоволство от субсидиите за зелена енергия и целта му беше да прекрати инвестициите в малки ВЕЦ, които получават преференциална цена за произведения ток. Оттогава Басейновите дирекции не могат да издават нови и да подновяват съществуващи разрешителни за водовземане за ВЕЦ в защитени зони.

Новата поправка, внесена от Валери Симеонов и група народни представители, връща положението отпреди 2010 г., но не чрез поправка в Закона за водите, а чрез промяна в преходните и заключителни разпоредби на… Закона за безопасно използване на ядрената енергия. „Това са 43 централи, които до вчера не са били опасни и вредни, сега трябва да бъдат разрушени, защото им е изтекло разрешителното. Какъв е този мозък, който може да иска това?“, коментира вносителят пред БНТ.

Според протестиращите, приемането на такава разпоредба ще се отрази пагубно на състоянието на реките, а може да доведе и до наказателна процедура срещу България от ГД „Околна среда“ на Европейската комисия. Те очакват законодателната промяна не само да запази съществуващите ВЕЦ, но и да отпуши нов строителен бум на „малки изчадия“ по българските реки.

Министерство на околната среда и водите е излязло с отрицателно становище по внесените промени.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ