ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Предстои година, наситена с риболовни състезания

Спортен календар на БФРС – 2020 г.

Националното първенство на подледните риболовци е в разгара си (изминаха два кръга), но още от про­летта стартират и другите дисциплини – през април плувкаджиите ще играят първи кръг, през май – спи­нингисти, пъстърваджи и фидеристи, през юни – ша­ранджии. Като прибавим и турнири за Купата на БФРС, както и участието на наши отбори в международни из­яви, очертава се поредната интензивна година за състе­зателния риболов. Ето изгот­веният официален спортен календар от Българската фе­дерация по риболовни спор­тове за състезанията у нас, с уточнението, че са възможни някои промени в дати и по­сочени водоеми, с оглед на актуалната обстановка през конкретния сезон.

ПОДЛЕДЕН РИБОЛОВ

I кръг – 11-12 01. 2020 г.

II кръг – 25-26 01. 2020 г.

III кръг – 29 02.-01 03. 2020 г.

Място на провеждане: яз. „Широка поляна“, яз. „М. Бе­глик“, яз. „Г. Беглик“, яз. „Ве­ринско“

Забележка: Мястото се определя в зависимост от наличието на лед.

УЛОВ НА ПЪСТЪРВА С ЕСТЕСТВЕНА СТРЪВ

I кръг – 09-10 05. 2020 г.

II кръг – 15-17 05. 2020 г.

III кръг – 06-07 06. 2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с. Михалково

УЛОВ НА ХИЩНА РИБА ОТ БРЕГА

I кръг – 09-10 05. 2020 г.

II кръг – 15-17 05. 2020 г.

III кръг – 06-07 06. 2020 г.

IV кръг – 04-05 07. 2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с. Михалково

I кръг – 09-12 04. 2020 г. – гребен канал Пловдив

II кръг – 14-17 05. 2020 г. – ез. Шумен

III кръг – 04-07 06. 2020 г. – яз. „Мандра“

IV кръг – 16-19 07. 2020 г. – яз. „Мандра“

УЛОВ НА ШАРАН

I кръг – 11-14 06. 2020 г.

II кръг – 09-12 07. 2020 г.

III кръг – 30 07-03 08. 2020 г.

Място на провеждане: яз. „Тръстиково“, яз. „Берсин“, яз. „Бозвелийско“ и яз. „Левски“

УЛОВ НА ПЪСТЪРВА С МУХА

I кръг – 23-24 05. 2020 г., р. Вит – с. Глoжене

II кръг – 19-21 06. 2020 г., р. Въча – с. Михалково

III кръг – 18-20 09. 2020 г., р. Въча – с. Михалково

УЛОВ НА ФИДЕР

I кръг – 07-10 05. 2020 г. – гребен канал Пловдив

II кръг – 20-23 08. 2020 г. – гребен канал Пловдив

III кръг – 01-04 10. 2020 г. – гребен канал Пловдив

Световно клубно първен­ство по фидер – 25-31 05. 2020 г. – гребен канал Плов­див

Купа БФРС – 09-11 10. 2020 г. – гребен канал Пловдив

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ