140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Актуална информация от родните водоеми

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Интересна картина се наблюдава в приустиевата част на „Искъра“. Първите платики се появиха рано-рано, още в началото на март. После обаче времето застудя, паднаха валежи и това вдигна нивото на вливащата се река. Оче­видно влязлата студена вода им отряза апетита и послед­ваха разочарования сред рибарите от „постоянното при­съствие“ за повече от седмица. Сега рибите си възвръщат настроението, но доста бавно. Хващат се по-скоро еди­нични бройки. Опитите да се търси сиг при първите излети не са се увенчали с успех, за разлика от миналата пролет.

ЯЗОВИР „ПЯСЪЧНИК“

След известно забавяне, което доста изнерви пловдив­ските риболовци, най-после рибата на „Пясъка“ се пробу­ди. Първите каракуди излязоха едва към средата на март и това се обяснява с нестабилното време. Рибари вече са окупирали устията и на двата обособени ръкава на язови­ра и така ще е за дълго време напред. Рибите (основно ка­ракуди и бабушки) може и да не са всеки ден в настроение, но ще осмислят пролетните излети и на най-подготвените.

ЯЗОВИР

„КОПРИНКА“

Може да се каже, че каракудата на „Копринка“ изпрева­ри тази на „Пясъчник“. Тръгна си по обичаен график, без видимо забавяне. Рибарите от Казанлък и региона знаят къде да я търсят сега – по разлетите части при Сахране и Морозовския ръкав. В спокойните почивни дни се събират доста хора и всеки според възможностите си трупа активи. Излизат каракуди от средна големина, като предпочитани­ята клонят към дънния улов.

РЕКА ДУНАВ

След продължително зимно маловодие най-после Ду­нав придойде, вдигна ниво и се размъти. Тази тенденция поне в близко време ще се запази. Потръгна някакъв ри­болов, чува се за хващани единични едри морунаши с фи­дерни въдици, но не бива да се отива с големи очаквания. Тепърва дунавската риба ще се активизира.

РЕКА ТУНДЖА

Повече вода потече и в Тунджа. Имаше някои отзиви за активност на рибата, като рибари се похвалиха с улов на кефали от средна големина. Другите риби, които се ловя­ха през зимата (най-вече морунаши) като че ли останаха на по-заден план.

РЕКА МЕСТА

Редки риби, но пък предимно едри. Такива са отзивите от реката, споделили хора от „постоянното присъствие“. Ловят се приоритетно скобари, а трохата си остава топ- примамка за тях.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ