НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми

ЯЗОВИР „ТИЧА“

Първи положителни резултати при подранил пролетен рибо­лов на най-големия язовир в Североизтока. Ловили са бабушки в района на с. Кьолмен, при това са излезли солидни риби. Те­първа ще се очаква и разнообразяване на улова, но каракуди и платики там се включват малко по-късно в играта. Дънният рибо­лов се предпочита на този язовир, малцина там замятат въдици на плувка.

ЯЗОВИР „КОПРИНКА“

Изби каракуда в традиционните пролетни места на язовира – в плитчините при Сахране и в Морозовския ръкав. Това споде­лят хора от „постоянното присъствие“, пробвали да търсят риба в първите дни от март. Излизат средни по големина риби, като първите попадения са реализирани с дънни въдици, на торен червей. Нивото все още е много ниско, но има признаци на леко покачване.

ЯЗОВИР „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“

Уклеи от средна големина вадят на родопския язовир още от средата на февруари, а с по-трайното затопляне на времето па­сажите стават все по-активни. От началото на март се хваща и по някоя каракуда, като кърджалийски рибари, замятали въдици в залива Траса, споделят и за извадени солидни риби, на торен червей. Пролетта определено подрани, рибата вече е в движе­ние и до влизане в сила на забраната там ще става интересен риболов.

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“

Изби уклей по ръкавите на старопланинския язовир и най-не­търпеливите вече има с какво да „начешат крастата“. Рибките са преобладаващо едри и стават за занимавка. Нивото обаче е доста ниско, даже популярният през пролетта Вълчовски ръкав е почти празен.

ЯЗОВИР „ДОЛНА ВОДА“

Доста оживено е тези дни на стопанисвания от Монтанското сдружение язовир в землището на с. Студено буче. Местните майстори вече ловят шарани, като в подходящи дни с меко вре­ме даже се постигат впечатляващи резултати. Очевидно подра­нилата пролет си казва думата и шараните са огладнели, а за такива случаи и по други неголеми водоеми вече писахме.

РЕКА РОСИЦА

Бели мрени и кефали – това ловят по долното течение на ре­ката. Рибите са редки, но пък излизат само трофейни екземпля­ри. И ако трябва да уточним – мрените са най-вече по вировете при селата Ресен и Водолей, а кефалите са приоритетни при Поликраище. Реката продължава да мени нивото си, съобразно режима на работа на ВЕЦ-а при стената на язовир „Ал. Стамбо­лийски“.

РЕКА МЕСТА

Много труден риболов става по тези река и въпреки всичко за най-подготвените ще има някакви положителни емоции с улов на скобари и кефали. Рибите като че ли издребняха, напоследък преобладават такива от средна големина, но и те са изключител­но капризни и непостоянни. Показателно е, че само и единствено трохата дава някакви резултати. Никоя друга стръв сега не пред­ставлява интерес за рибите по Места.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ