НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАРА-Плевен откри и извади 150 метра незаконно поставени мрежи

При извършена нощна проверка инспектори на ИАРА – Плевен откриха и извадиха 150 м незаконно поставени мрежи в лимана на входа на лодкостоянката на „ХТК“ – град Белене. Във въпросния участък е забранен стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства съгласно Заповед № РД 09-69/21.02.2019 г. на Министъра на замеделието, храните и горите. При съмнение за извършване на нарушения и нередности гражданите могат да съдействат като сигнализират на телефон 112.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ