ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Забраняват бялата риба от 15 март

Поредният хищник, на който предстои процес на естествено възпроизводство, ще излезе от сметките на риболовците. Спо­ред разпоредбите в Закона на рибарството и аквакултурите, от 15 март влиза в сила двумесечна забрана за риболов на бяла риба по всичките водни обекти на терито­рията на страната. Любителите на тази по­пулярна риба имат още няколко дни на раз­положение (до събота, включително), след което ще трябва да приберат въдиците или да търсят алтернативи.

Припомняме, че вече тече забрана за улов на щука и распер, според установения стъпаловиден график на забрана, съобраз­но физиологичните особености на рибите.

Пролетно-лятно размножаващите се риби също ще са в стъпаловиден режим на забрана – от 15 април за водоемите до 500 м надморска височина и от 1 май – за водоемите от 500 до 1500 м надморска ви­сочина.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ