НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Актуална информация от родните водоеми

Язовир “Искър”

Софийските риболовци се чувстват ощетени със забра­ната да напускат града и спрения достъп до язовира, но така е с всички жители на областните градове. Все пак на „Искъра“ има рибарско присъствие – идват хора от други близки селища или пък тези, които са успели някак да пре­минат през полицейските заграждения с убедителен аргу­мент за пътуване. Хващат се платики и то преобладаващо едри, но рибите са капризни и групирани на определени места. Ако се натрупа улов от 5-6 риби за деня може да се счита за много добро постижение.

ЯЗОВИР „БАТАК“

Снимки в социалните мрежи показаха доста голямо струпване от хора по обособени дашни места на популяр­ния родопски язовир. Ловят се обичайните риби: костури, бабушки, каракуди. Някои замятат на дъно, други наблягат на плувкаджийски въдици. Рибата вече показва пролетно настроение и нараснал апетит. В някои дни става доста интересно, с интензивен риболов на споменатите видове. Новата снежна вълна в началото на миналата седмица на­прави зимна картината по време на напредващата пролет.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Марков кефал от кило, една солидна американка и дру­гото бабушки и платики от средна големина. Такива са резултатите на двама пирдопски риболовци, посетили наскоро язовира откъм устието, при вливането на река Тополница. Ловили са изцяло на плувка, като за хранили методично, а за стръв са ползвали бели червеи. Имало е и други риболовци и всеки с адекватен на сезона подход е хващал по нещо.

ЯЗОВИР „СУХОДОЛ“

Сред платените водоеми около столицата това е може би най-посещаваното от рибари място. Хората се привли­чат от наличието на американски пъстърви, но по послед­на информация риболовът е доста епизодичен – редки американки и още по-редки мирни риби. Далеч не всички имат късмета да спасят капото. Сега разрешават достъп само по единия бряг.

БАЛАСТРИЕРА ДОЛНИ БОГРОВ

Червеноперки, бабушки, каракуди, костури – това са въз­можностите за риболов на баластриерата през пролетта. Има ги и вездесъщите слънчаци, но без тях не може. Лови се на плувка, като захранването дава по-големи шансове да се събере някаква риба. Любопитно е да се отбележи, че там червеноперки и бабушки съжителстват и може да се ловят успоредно. Възможни са и приятни изненади с някой лин, ако се замята сред водна растителност. Впро­чем, заради присъствието на щука, всичката риба е при­викнала да търси укритието на водната джунгла.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ