ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Со­фиянецът Пламен Георгиев улови платика 2,4 кг от баластриера Челопечене

торфей платика

Ето какво сподели со­фиянецът Пламен Георгиев (56 г.), който извади трофейната риба с тегло 2,4 кг.

„На 20 април още на развиделяване заех едно от перспективните места в обособения канал на баластриера Челопечене, който я свързва с Лесновска река. Лових с 5-метрова болонеза на плувка, с фино стъкмена линия, с кука №18 и повод 0,10 мм. Имах идея да потърся бабушки, които хващах там по-рано през тази пролет. Подадох няколко топки тежка захранка и спуснах стръвта („мартеничка“ от бял и оцветен в червено червей) в близост до дъ­ното. Нямаше обаче никаква активност. Доста време скучах и като видях, че по повърхността се разиграха уклеи, вдигнах стръвта нагоре и ги задърпах. Поне да се занимавам с нещо. По обяд реших да проверя как е на дъно­то и отново спуснах червеите долу. Тогава натисна плавно и при засечката усетих мъртва тежест. Задържах въдицата напъната и нещо се размърда отдолу. Бях много внимателен заради тънката линия и поне десетина ми­нути водих рибата, докато се умори. Накрая кепчосах прекрасна платика. У дома я претеглих. Тежеше 2,4 кг. Свидетел на измерването е съпругата ми Камелия Георгиева“ – завърши разказа си Пламен Георгиев.

Втори трофей от река Места, този път кефал

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ