ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Търсят стопани за язовирите „Мандра“ и „Копринка“

Със заповед на министъ­ра на земеделието, храните и горите Десислава Тане­ва е открита процедура по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир „Копринка“, обл. Стара Заго­ра (с площ 11200 дка) и язо­вир „Мандра“, обл. Бургас (с площ 32000 дка) на сдруже­ния по чл. 11 от Закона за рибарството и аквакултури­те. Срокът за възлагане на управлението на рибните ресурси е 5 години.

Всички условия по отно­шение на кандидатстващите сдружения и последващата процедура са описани под­робно в заповедта, която може да се намери на сайта на ИАРА.

Уточняваме, че такава процедура бе обявена и през миналата година за язовир „Мандра“, но така и не се намери сдружение, което да отговаря да висо­ките изисквания и критерии, записани в ЗР

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ