ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми

актуално

От 1 май влезе забрана и за водоемите от 500 до 1500 м надморска височина, така че до края на месе­ца ще наблягаме само на обекти от разрешителния списък или на някои водоеми със специален статут, за които забранителен режим не важи.

ЯЗОВИР „ОГОСТА“

Платика и бабушка – това са рибите, които забавляват хората от региона, дошли да си опитат късмета на разре­шената за риболов ивица от стената до полуостров Рас­ника. Има и плувкаджии, и фидеристи – всеки със своите приоритети. Чудеса обаче няма и яз. “Огоста” не е излючение от другите водоеми, рибата все още е доста капризна и това се обяснява с влизащата студена вода. Нивото се вдигна значително в сравнение с критичните стойности през зимата, но все има място за много вода.

ЯЗОВИР „ЦАРЕВЦИ“

Шарани от 2-3 докъм 5-6 кг се извадиха на това язовирче и новината бързо се разчу в региона, а рибарското при­съствие видимо нарасна. В добавка излизат и каракуди от всякаква големина. Това е един от двата водоема на територията на община Омуртаг, които са оставени сво­бодни през забраната за Търговищка област. Намира се в непосредствена близост до с. Камбурово и е достъпен отвсякъде.

ЯЗОВИР „МРАМОРЧИЦА“

Китното язовирче, ширнало се между врачанските села Голямо Пещене и Мраморен, има стара слава на шаран­джийски обект. През годините на прехода премина през какви ли не перипетии, включително и до тотално обезри­бяване. Сега там се лови основно каракуда от средна го­лемина, а шараните са голяма рядкост. Поне има прекрас­ни места за бивакуване откъм гористите брегове.

БАЛАСТРИЕРА ДОЛНИ БОГРОВ

Проверка на инспектори от ИАРА на голямата свободна баластриера – това е новината, която изглежда по-силна от всичко, свързано с риболова там. Дори натрупали го­дини софийски рибари споделят, че не си спомнят такова нещо в своята практика. Проверени са само билетите, без да се впускат в дребнавост и да се оглеждат кой с какви въдици лови. По отношение на риболова – бабушки, косту­ри, червеноперки и слънчевки. Първите тестове на щукари не са дали резултат.

РЕКА ЯНТРА

Неголеми кефалчета са основната занимавка за спи­нингисти и плувкаджии от Габрово и региона, решили да замятат въдици в обозначения разрешен участък в град­ската част – от моста на бензиностанция „Ромпетрол“ до вира на СТС „Елекроникс“. Речен участък от Росица пък е разрешен край Севлиево.

Рекордно зарибяване с шаранчета в ЛРС-Асеновград

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ